Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

ΣΗΤΕΙΑ: Η ΜΕΚΚΑ των ΑΠΕ!!!

Σε τέτοιους ηλιοθερμικούς πύργους, έργα της ¨πράσινης¨ ανάπτυξης, θα καταθέτουν πλέον τα ¨τάματα¨ και τον οβολό τους οι Έλληνες για τους εργολάβους των ΑΠΕ!!.

Η ΡΑΕ συνεχίζει την αύξηση ισχύος των ηλιοθερμικών στη Σητεία!!!
Μετά την αύξηση της ισχύος στο ηλιοθερμικό της ABENGOA στη Σητεία, όπως είχαμε γράψει ΕΔΩ,  σειρά έχει η ¨επένδυση¨ Βαρδινογιάννη – Μπουτάρη (υιός) και μάλιστα στην ίδια περιοχή.

Με την απόφαση 469/2013 της ΡΑΕ στις 07/10/2013 τροποποιήθηκε και η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ισχύς, κ.ά.) για ηλιοθερµικό σταθµό στη θέση «Πλαγιές Αθερινόλακκου» του  Δηµοτικού Διαµερίσµατος Λεύκης, του Δήµου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης, της εταιρείας «NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Τα βασικά σημεία...
της τροποποίησης αφορούν στα παρακάτω σημεία:

¨1. …∆ικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία µε την επωνυµία «NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» όπως αυτή νόµιµα εκπροσωπείται και µε της εξής µετοχική σύνθεση: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 50% NUR Energie Ltd  50%»
………..
3.2 Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς του σταθµού παραγωγής ανέρχεται σε 52 MWe.
………. 
4.1 Το καύσιµο που θα χρησιµοποιείται για τη λειτουργία του βοηθητικού λέβητα είναι συµβατικό καύσιµο (ντήζελ, LPG, φυσικόαέριο) ή βιοκαύσιµο.
………… 
6.1   Για την λειτουργία του εν λόγω ηλιοθερµικού σταθµού απαιτούνται σε ετήσια βάση περίπου 124.000m3/έτος ύδατος. 
6.2  Ο αδειούχος οφείλει να  µεριµνά για τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων προκειµένου να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες ποσότητες ύδατος για τη λειτουργία του ηλιοθερµικού σταθµού.  Ειδικότερα για τον εν λόγω ηλιοθερµικό σταθµό η κάλυψη των αναγκών ύδατος θα γίνει είτε µέσω ιδιωτικής γεώτρησης στην περιοχή είτε/και µέσω κατασκευής νέου συστήµατος αφαλάτωσης είτε/και µέσω δεξαµενόπλοιου είτε/και  µέσω χρήσης του συστήµατος αφαλάτωσης κυριότητας της ∆ΕΗ ΑΕ στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου….¨.

Όπως ίσως γνωρίζετε, το 2011 …πράσινοι και …οικολόγοι ανακοίνωσαν το ¨μεγαλεπήβολο¨ σχέδιο!!

Το econews  έγραφε τότε:
¨Η μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση στην Ευρώπη, στον τομέα της ηλιοθερμικής ενέργειας, εγκρίθηκε από την επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
Πρόκειται για το ηλιοθερμικό πάρκο που θα στηθεί δίπλα στον Αθερινόλακκο, σε έκταση 1000 στρεμμάτων και με 21.000 κάτοπτρα τα οποία θα δίνουν ρεύμα της τάξεως των 38 Μεγαβάτ.
Η επένδυση παρουσιάστηκε από το διευθύνοντα σύμβουλο κ. Μπουτάρη και θα ανέλθει στα 141 εκατ. ευρώ.
Ο ηλιοθερμικός σταθμός της «NUR-MOH» είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των επιχειρήσεων Βαρδινογιάννη (Motor Oil Hellas) και της Nur Energy που συμμάχησαν για να δημιουργήσουν μια εγκατάσταση που θα βοηθήσει τα μέγιστα, όπως επισήμανε ο κ. Μπουτάρης, στο ενεργειακό της Κρήτης…¨.

Σημειώστε και ένα σημαντικό στοιχείο!
Οι αρμόδιοι, που σήμερα σχίζουν ιμάτια και υπόσχονται προσφυγές στο ΣτΕ, το 2011 αφενός ενέκριναν τους Περιβαλλοντικούς Όρους  του έργου «κατασκευή και λειτουργία γεώτρησης για  ενεργειακή χρήση, της ανώνυµης εταιρείας ηλιοθερµικής ενέργειας ¨ NUR-MOH  Α.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ:  Αρ. πρωτ 6529/29-4-2011) και αφετέρου το 2012 χορήγησαν την άδεια εγκατάστασης (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ: Αρ. πρωτ. 1836/31-8-2012) !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...