Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

ΑΙΟΛΙΚΑ: Ο μύθος των ¨επενδυτών¨ και των ¨πράσινων¨ θέσεων εργασίας

ΑΙΟΛΙΚΑ = ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ + ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει ή διαβάσει τα ¨οφέλη¨ των αιολικών?
… τζάμπα ενέργεια, …καθαρή ενέργεια και …πράσινες θέσεις εργασίας, διαλαλούν οι αιολοπαρμένοι και τα παπαγαλάκια τους!!
Αλλά και ο …ενθουσιασμός των πολιτικών για την αιολική καθώς και τις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχει ως βάση την αντικειμενική ανάλυση. Σκοπιμότητες και διαφθορά!!!
Μας βομβαρδίζουν καθημερινά ότι τα αιολικά πάρκα αποτελούν μια ώριμη τεχνολογία για την παραγωγή ενέργειας και είναι ανταγωνιστικά. Αν όμως είναι ανταγωνιστικά τότε γιατί απαιτούν πανάκριβες επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, είτε άμεσες είτε έμμεσες;

Τα ¨οφέλη¨  των ΑΠΕ τα νοιώθετε όταν πάτε για να πληρώσετε το λογαριασμό της ΔΕΗ!!!
Το αποτέλεσμα:
350.000 σπίτια δίχως ρεύμα. Στο € 1.5 δις οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί.

Για τις επιδοτήσεις (fit in tariffs) έχουμε μιλήσει σε πάρα πολλές αναρτήσεις. Υπάρχει όμως και μια άλλη σημαντική πλευρά των ενισχύσεων για τις ΑΠΕ, που είναι οι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ των ¨ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ¨,  οι οποίες ανέρχονται μέχρι το 40% της … επένδυσης.

Οι αποφάσεις του...
αρμόδιου υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  έχουν όλες την παρακάτω φόρμα:

¨Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Με    την        απόφαση    του    Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης ….. για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο  της  επιχορήγησης,  που  αναφέρεται  στην  δηµιουργία  ενός  αιολικού  σταθµού, ονοµαστικής  ισχύος  ….  Kw  (ΣΤΑΚΟ∆  401.1:  Παραγωγή  Ηλεκτρικού  Ρεύµατος),  στο…..,  συνολικής  ενισχυόµενης  δαπάνης  …...
Το  ποσοστό  της  επιχορήγησης  ανέρχεται  σε  40%  επί  του  κόστους  της  επιχορηγούµενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης …… 
Με την επένδυση θα δηµιουργηθεί … θέση απασχόλησης που αντιστοιχεί σε …  Ετήσια Μονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής (οµόφωνη)…¨

40% επιχορηγήσεις !!!
Και πόσες είναι οι ¨ΠΡΑΣΙΝΕΣ¨ θέσεις εργασίας???
Καμία (0) ή το πολύ μία (1)!!!!

Δεν μας πιστεύετε??
Ας δούμε μαζί κάποιες αποφάσεις, από τις εκατοντάδες που έχουν δημοσιευθεί!!:

ΕΤΟΣ: 2013
ΘΕΣΗ: ∆ήµος Βαλτετσίου
¨ΕΠΕΝΔΥΣΗ¨: 15.052.832 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: 40% (6.021.132,80 €)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1

ΕΤΟΣ: 2013
ΘΕΣΗ: ∆ήµος Τρίπολης
¨ΕΠΕΝΔΥΣΗ¨: 22.550.000,00€
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: 40% (9.020.000,00€)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1

ΕΤΟΣ: 2011
ΘΕΣΗ: ∆ήµος Κέας
¨ΕΠΕΝΔΥΣΗ¨: 2.061.000,00 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: 40% (824.400,00  )
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καμία (0)

ΕΤΟΣ: 2011
ΘΕΣΗ: ∆ήµος Κορυθίου
¨ΕΠΕΝΔΥΣΗ¨: 7.550.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: 40% (3.020.000,00)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καμία (0)

Αν εκτιμήσετε και τις υπερτιμολογήσεις μπορείτε να καταλάβετε τι βάζουν από την τσέπη τους για την …επένδυση!!!.

Τώρα πιστεύουμε να έχετε καταλάβει γιατί, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ακούμε και ΑΝΑΠΤΥΞΗ δεν βλέπουμε και επιπλέον ποιοι ξεκοκαλίζουν το ΕΣΠΑ!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...