Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

Τα σκουπίδια των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, στο ΧΥΤΑ Φυλής!

Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Εσωτερικών κ.κ. Μανιάτη και Μιχελάκη στις 20/12/2013, τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) των ∆ήµων Πύργου και Αρχαίας Ολυµπίας,  που είναι σωρευµένα στους οικισµούς των δήµων αυτών και η ποσότητά τους εκτιµάται σε 2.500 τόνους θα διατεθούν στο Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Φυλής.

Επικαλούνται, μεταξύ άλλων,
το γεγονός του κορεσµού της Μονάδας ∆εµατοποίησης και χώρου προσωρινής αποθήκευσης  στερεών αποβλήτων  του ∆. Πύργου, που  λειτουργούσε στη θέση «Ποτόκι» ∆.∆. Πύργου Νοµού Ηλείας, µε συνέπεια την αδυναµία περαιτέρω λειτουργίας του
και...

το γεγονός της καθυστέρησης υλοποίησης και µη εισέτι έναρξης λειτουργίας των υποδοµών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης  Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

Η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...