Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Εμφάνιση Κρούσματος Λύσσας !!!!!!!!!

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος σας παραθέτουμε ολόκληρο το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, με χαρακτηρισμό ΕΠΕΙΓΟΝ και σημερινή ημερομηνία, το οποίο αποστέλλεται στη Δ/νση Δασών Θεσ/νίκης, Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, Δασαρχείο Λαγκαδά, Δασαρχείο Σταυρού.

¨Με τα ανωτέρω σχετικά, ενηµερωθήκαµε για την επιβεβαίωση από  το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα, θετικού αποτελέσµατος σε τέσσερα (4) άτοµα  κόκκινης αλεπούς στις περιοχές Ευαγγελισµού και Βασιλούδι - Λαγκαδά καθώς και στις περιοχές Νεροχωρούδας και στο Μόδι του Δήµου Βόλβης καθώς και για περιστατικό κρούσµατος σε σκύλο στο Ωραιόκαστρο. Της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Με δεδοµένη την ανάγκη προάσπισης της Δηµόσιας Υγείας, παρακαλούµε όπως εντείνετε άµεσα την εφαρµογή του Προγράµµατος Επιτήρησης της λύσσας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 331/10301/25-1-2013 (ΦΕΚ198,τεύχος Β΄).  

Ιδιαίτερα επισηµαίνουµε την ανάγκη ενηµέρωσης κοινωνικών οµάδων (κυνηγών, κτηνοτρόφων κλπ) στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων σας, και ιδίως σε ότι αφορά στην υποχρέωση εµβολιασµού των κυνηγετικών και ποιµενικών σκύλων που έχουν στην κατοχή τους. Επισηµαίνουµε επίσης...
 και την ανάγκη συνεργασίας σας µε τις οικείες δηµοτικές αρχές, την ενηµέρωσή  τους σχετικά και τη λήψη µέτρων όπως περισυλλογή και εµβολιασµός των αδέσποτων ζώων κλπ.

Επιπλέον παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε άµεσα τις υποκείµενες Υπηρεσιακές µονάδες και τους υπαλλήλους σας για το θέµα αυτό,  αλλά και τυχόν φυσιολατρικούς, σπηλαιολογικούς και λοιπούς περιβαλλοντικούς συλλόγους ή φορείς που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο.¨    

Το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...