Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

Πριν μας αποχαιρετήσουν, αδειάζουν τα ταμεία !!!218.380 ευρώ υπερωρίες σε ¨πράσινο¨ δημόσιο φορέα !!!
ή πιο παραδοσιακά:
¨Άλλοι γλεντούν και χαίρονται, μα εγώ πονώ και κλαίω …¨
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ !!!

Μετά από την ανάρτηση, οι ...
αρμόδιοι ανακάλεσαν την απόφαση !!!!!!!!!!!!!!


..........................................................................................

Η ¨πράσινη¨ ΠΑΣΟΚική λαίλαπα της τελευταίας πενταετίας, στα υπουργεία και στους φορείς που ελέγχει, με την ανοχή της ΝΔ, γνωρίζοντας ότι στις 25/1/2015  ¨το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον¨,  μοιράζει επιλεκτικά τις τελευταίες επιταγές.
Πρόσφατο παράδειγμα η υπερωριακή επιβράβευση των υπαλλήλων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) του βασικού υπεύθυνου φορέα για την σημερινή ενεργειακή φτώχεια - κατάντια της χώρας μας !!!
Οι καταναλωτές με φουσκωμένους λογαριασμούς ΔΕΗ και αυτοί μοιράζουν μεταξύ τους το …πλεόνασμα!!!

Θαυμάστε τη σχετική απόφαση του ...
αρμόδιου υπουργού ΠΕΚΑ κου Μανιάτη !!!

¨Αθήνα, 8/1/2015, Αρ. Πρωτ. οικ 583

ΘΕΜΑ : «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης µε αµοιβή των υπαλλήλων της Γραµµατείας της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, εποπτευόµενου φορέα της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, για το έτος 2015».

β) Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 218.380 ευρώ περίπου, που δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό αλλά τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ, ποσό το οποίο έχει προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό της Αρχής, οικονοµικού έτους 2015.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Εγκρίνουµε , από τη δηµοσίευση της παρούσας και µέχρι τις 31.12.2015 την υπερωριακή απασχόληση ενενήντα έξι (96) συνολικά υπαλλήλων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου καθώς και αποσπασµένων, οι οποίοι υπηρετούν στη Γραµµατεία της ΡΑΕ ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Γραφείο Προέδρου και στη Γραµµατεία Μελών και Αντιπροέδρων.
Η ως άνω υπερωριακή απογευµατινή απασχόληση για το έτος 2015 αναλύεται ως εξής : …..¨.

Φεύγουν κι αφήνουν πίσω τους συντρίμμια !!!

ΜΑΥΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ !!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...