Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Το ΚΑΠΕ προκήρυξε προσλήψεις !!!

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προσλάβει µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, µε δυνατότητα ανανέωσής της µέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραµµάτων, εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, µε συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

Ειδικότητες ...

·       Χηµικός Μηχανικός ΠΕ (5 θέσεις
·       Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
·       Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (4 θέσεις)
·       Φυσικός ΠΕ (1 θέση)

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από 29/1/2015 μέχρι 12/2/2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΚΑΠΕ στη Δ/νση : 19ο χλµ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι Αττικής

Επίσης, οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ηµεροµηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς.


Η αναλυτική προκήρυξη ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...