Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ υπέρ των ΑΠΕ !!!Κε Λαφαζάνη, αν δεν κάνουμε λάθος, μειώσεις είχατε υποσχεθεί !!!

Παρασκευή και 13 η ΡΑΕ δημοσίευσε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφαση για την αύξηση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) !!!
Η απόφαση αυτή είχε υπογραφεί από τις 30/12/2014

Να θυμίσουμε ότι το χαράτσι ΕΤΜΕΑΡ προορίζεται για την …αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Αποτελεί ...
τη …συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ.
Σημειώστε επίσης, όπως έχουμε γράψει σε πολλές αναρτήσεις, από πουθενά δεν προκύπτει ότι το ΕΤΜΕΑΡ μειώνει το CO2.
Δεν είναι συμπέρασμα δικό μας, αλλά το λέει το SPIEGEL (ΕΔΩ): "All of the wind turbines, rooftop solar panels, hydroelectric and biogas plants in Germany have not reduced CO2 emissions in Europe by a single gram".
Σε μετάφραση:  "Όλες οι ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά σε ταράτσες, υδροηλεκτρικά και μονάδες βιοαερίων στην Γερμανία, δεν έχουν μειώσει ούτε ένα γραμμάριο εκπομπών CO2 στην Ευρώπη"

Οι νέες τιμές για το 2015, ανάλογα με την κατηγορία της κατανάλωσης, διαμορφώνονται ως εξής:
• Υψηλής Τάσης (ΥΤ):                2,94 ευρώ/MWh (από 2,23 €/MWh)
• ΜΤ με κατανάλωση > 13 GWh: 3,04 ευρώ/MWh (από 2,31 €/MWh)
• Αγροτικής χρήσης MT:            12,30 ευρώ/MWh (από 10,83 €/MWh)
• MT με κατανάλωση <13GWh: 12,30 ευρώ/MWh(από 12,77 €/MWh)
• Αγροτικής χρήσης ΧΤ:             12,94 ευρώ/MWh (από 11,39 €/MWh)
• Οικιακής χρήσης:                     27,46 ευρώ/MWh (από 26,3 €/MWh)
• Λοιπές χρήσεις ΧΤ:                  31,30 ευρώ /MWh (από 30,89 €/MWh)

Η απόφαση της ΡΑΕ ΕΔΩ

Η αρχική φωτό από ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...