Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Κίνδυνος σοβαρής τοξικής ρύπανσης στο Αιγαίο !!!


Σκάνδαλο με τα θαλάσσια αιολικά πάρκα !!!

Όλα τα καλόπαιδα των ΑΠΕ, με τη βοήθεια των αρμοδίων (ΡΑΕ, ΥΠΑΠΕΝ, κλπ ) και την … χορηγία των Γερμανών, ετοιμάζονται  για τη μεγάλη κομπίνα!!

Το SPIEGEL (ΕΔΩ) στις 17/3/2015 δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό άρθρο με τίτλο : ¨Περιβαλλοντικό σκάνδαλο: Χιλιάδες τόνοι τοξικών απορρίπτονται στη θάλασσα από Αιολικό Πάρκο¨.

Εκτεταμένη περίληψη:
¨Όταν πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος, η ΕΕ είναι πολύ αυστηρή.  Όταν όμως πρόκειται για περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της ¨πράσινης¨ ενέργειας οι ¨οικολόγοι¨ γραφειοκράτες ...
της Ε.Ε.  σωπαίνουν!!!
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ρύπανση της Βόρειας Θάλασσας από χιλιάδες τόνους τοξικών, που χρησιμοποιούνται ως αντιδιαβρωτικά των ανεμογεννητριών στα θαλάσσια αιολικά πάρκα.

Με τη συνεχιζόμενη επέκταση των αιολικών πάρκων στη θάλασσα, στις επόμενες δεκαετίες χιλιάδες τόνοι τοξικών ενώσεων βαρέων μετάλλων θα ρυπάνουν τη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα. Η αιτία είναι η χρήση των λεγόμενων θυσιαστικών ανόδων (sacrificial anodes), που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της διάβρωσης των χαλύβδινων βάσεων των ανεμογεννητριών.
Οι θυσιαστικές άνοδοι είναι ιδιαίτερα ενεργά μέταλλα, που χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν μια λιγότερο ενεργή επιφάνεια υλικού, από τη διάβρωση. Οι άνοδοι αποτελούνται από ένα κράμα μετάλλου με πιο αρνητικό ηλεκτροχημικό δυναμικό από αυτό του μετάλλου που θέλουμε να προστατεύσουμε. Με αυτό τον τρόπο καταστρέφεται η θυσιαστική άνοδος αντί  της χαλύβδινης βάσης.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θυσιαστικές άνοδοι είναι βαρέα μέταλλα όπως ψευδάργυρος ή μαγνήσιο ή κράματα αλουμινίου, που έχουν αναπτυχθεί ειδικά γι αυτή τη χρήση.

Τα υλικά αυτά, διαλύονται με την πάροδο του χρόνου στο νερό, με αποτέλεσμα τη πρόκλησης σοβαρής τοξικής ρύπανσης!!!
Μόνο για την  προστασία από τη διάβρωση του κάθε πύργου από χάλυβα θα διατεθούν μέχρι και δέκα τόνοι βαρέων μετάλλων στα 25 χρόνια ζωής του.
Με βάση τα σχέδια για την εγκατάσταση 6500 ανεμογεννητριών στη θάλασσα μέχρι το 2020, υπολογίζεται ότι 13.000 τόνοι τοξικών βαρέων μετάλλων  θα μπορούσαν να καταλήξουν στη Βόρεια Θάλασσα.¨

Στη χώρα μας το 2011 είχαν υποβληθεί 36 αιτήσεις στη ΡΑΕ για θαλάσσια αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 5266,25MW !!!.
Να θυμίσουμε λοιπόν στον Υπουργό ΠΑΠΕΝ ότι η ΡΑΕ το 2012 χορήγησε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε θαλάσσιο αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 498,15 ΜW, το οποίο χωροθετείται στη θέση «Πλάκα», στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Νήσου Λήμνου, στην εταιρεία «CITY ELECTRIC A.E.»
Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν η RF ENERGY A.E. 100% και η
χρηματοδότηση του έργου όπως αναγράφει η απόφαση εξασφαλίζεται από:
¨α) Η εταιρεία CITY ELECTRIC A.E. μέσω τραπεζικού δανεισμού
β) Η εταιρεία RF ENERGY A.E. μέσω ιδίων κεφαλαίων των μετόχων της FG EUROPE A.E., Οικογένεια Ρέστη και Φειδάκης Γεώργιος¨.

Επίσης,
Το ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) έχει εντάξει από το 2012 στο ΕΣΠΑ πρόγραμμα με τίτλο ¨Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων¨.
Το κόστος ανέρχεται σε 799.500 ευρώ !!!!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Σύνθεση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, υποθαλάσσιες μετρήσεις,  μετρήσεις αιολικού δυναμικού, κλπ.

Κύριε Υπουργέ
όσο είναι νωρίς,  ακυρώστε τα σχέδια των ΕΠΕΝ(Γ)ΔΥΤΩΝ - ΑΠΕΤΖΗΔΩΝ για τα θαλάσσια (offshore) αιολικά πάρκα !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...