Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Καθυστέρηση στην απόδοση πειθαρχικών ευθυνών στην Γαλακτοκομική Ιωαννίνων παρά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πριν τον τραγικό επίλογο της υπόθεσης του Βαγγέλη Γιακουμάκη είχε συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) για να συζητήσει τα συμπεράσματα του πορίσματος της ΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή από τις 9/3/2015 αφενός έχει αποσταλεί και στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κο Ευάγγελο Αποστόλου, για την αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών και αφετέρου είχε αποφασισθεί η ΑΜΕΣΗ σύγκληση του Συλλόγου Καθηγητών για την επιβολή τυχόν κυρώσεων.


Να ρωτήσουμε: Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην απόδοση των πειθαρχικών ευθυνών ???


Διαβάστε την απόφαση:


¨Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ), συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Δευτέρα 09.03.2015 (Συνεδρίαση 57η ), με μοναδικό θέμα συζήτησης την Πορισματική Έκθεση της διαταχθείσας από το ίδιο κατεπείγουσας Διοικητικής Εξέτασης, που είχε σκοπό, τη διερεύνηση για το εάν υπήρχαν και υπάρχουν εντός της Γαλακτοκομικής Επαγγελματικής Σχολής Ιωαννίνων, φαινόμενα ενδοσχολικής βίας, για το εάν αυτά είχαν διαπιστωθεί από τους διοικούντες της Σχολής και σε αυτήν την περίπτωση, ποια μέτρα είχαν ληφθεί σχετικά (Συνεδρίαση 56η/20.02.2015, θέμα 02, που ενέκρινε όπως ορίζει ο νόμος, την εκδοθείσα απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για το ίδιο θέμα με αριθμό 3674/16.02.2015).

Η διενέργεια της Διοικητικής Εξέτασης πραγματοποιήθηκε ....
από την ορισθείσα για τον σκοπό αυτόν τριμελή Επιτροπή που αποτελείτο από στελέχη του Οργανισμού και ολοκληρώθηκε με την κατάθεση της Πορισματικής της Έκθεσης την Παρασκευή 06.03.2015.
Τα μέλη του Δ.Σ. μελέτησαν την Έκθεση και τις συνοδεύουσες αυτή δέκα επτά (17) μαρτυρικές καταθέσεις. Στη Συνεδρίαση, κλήθηκαν ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, οι Νομικοί του Οργανισμού και τα μέλη της Επιτροπής που διενήργησε τη Διοικητική Εξέταση, τα οποία απάντησαν στις διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών του Δ.Σ..

Με βάση τα παραπάνω, την ευρεία εις βάθος συζήτηση μεταξύ των μελών του και με δεδομένη τη διαπίστωση φαινομένων ενδοσχολικής βίας στην Γαλακτοκομική Επαγγελματική Σχολή Ιωαννίνων

Παμψηφεί αποφασίζουμε

1. Nα διαβιβαστούν τα επίσημα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, η Πορισματική Έκθεση της διενεργηθείσας Διοικητικής Εξέτασης και ο σχηματισθείς φάκελος με τις μαρτυρικές καταθέσεις που έλαβε η Επιτροπή, στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Ιωαννίνων για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
2. Nα διαβιβαστούν τα επίσημα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, η Πορισματική Έκθεση της διενεργηθείσας Διοικητικής Εξέτασης και ο σχηματισθείς φάκελος με τις μαρτυρικές καταθέσεις που έλαβε η Επιτροπή στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κο Ευάγγελο Αποστόλου, για την αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.
3. Την απομάκρυνση του Διευθυντή της Γαλακτοκομικής Επαγγελματικής Σχολής Ιωαννίνων από την άσκηση των καθηκόντων του έως την οριστική διαλεύκανση της υπόθεσης.
4. Την προσωρινή άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή της Γαλακτοκομικής Επαγγελματικής Σχολής Ιωαννίνων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Δρα Κωνσταντίνο Μαλλίδη.
5. Τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 στις εγκαταστάσεις της Γαλακτοκομικής Επαγγελματικής Σχολής Ιωαννίνων με μοναδικό θέμα συζήτησης «Λειτουργία της Γαλακτοκομικής Επαγγελματικής Σχολής Ιωαννίνων».
6. Την άμεση σύγκληση του Συλλόγου Καθηγητών της Σχολής για να συζητηθεί η τυχόν επιβολή κυρώσεων και η λήψη μέτρων, σύμφωνα και με τα ευρήματα της Διοικητικής Εξέτασης.
7. Το Δ.Σ. σε επόμενη Συνεδρίασή του, θα αξιολογήσει περαιτέρω τα ευρήματα της Διοικητικής Εξέτασης.
8. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να ενημερώσει για την απόφαση αυτή την οικογένεια του μαθητή της Γαλακτοκομικής Επαγγελματικής Σχολής Ιωαννίνων Βαγγέλη Γιακουμάκη, εκφράζοντας στην οικογένεια την αμέριστη συμπαράσταση της διοίκησης και όλου του στελεχικού δυναμικού του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ στις δύσκολες ώρες που περνούν τα μέλη της.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Γραμματέας του Δ.Σ. α.α.                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Το έγγραφο της απόφασης ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...