Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Ξεκίνησε στεγνό καθάρισμα στα υπουργεία !!!

Μάλλον έζεχναν  ¨μνημονήλα¨ !!!


Κρίση, φτώχεια !!!
Οι προηγούμενοι κυβερνώντες στα υπουργικά γραφεία, με την ανάληψη των καθηκόντων, άλλαζαν έπιπλα, μοκέτες, κουρτίνες, ταπετσαρίες, πόρτες, παράθυρα, στόρια, κλειδαριές, κλπ, κλπ, κλπ.
Οι καινούριοι περιορίζονται στο στεγνό καθάρισμα !!!

Η απόφαση του ...
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (τοµέας αγροτικής ανάπτυξης), αναφέρει :

¨Αποφασίζουµε
Εγκρίνουµε την δέσµευση πίστωσης ύψους (2.300,00 €) δύο χιλιάδων  τριακοσίων Ευρώ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τοµέας αγροτικής ανάπτυξης), Ειδικός φορέας 29-110.- Κ.Α.Ε 0875- οικ. έτους 2015 για την “κάλυψη δαπάνης καθαρισµού και επανατοποθέτησης κουρτινών & µοκετών για τις ανάγκες της Πολιτικής Ηγεσίας.¨.
”  


Πάλι καλά ….


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...