Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΚΕΡΑΤΕΑ – ¨αεριοποιούνται¨ τα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ

Με βάση το δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ στις 4/5/2011 με θέμα ¨ Δεύτερη Συνάντηση της Υπουργού ΠΕΚΑ με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην ΝΑ Αττική¨ η εικόνα που προκύπτει, περιγράφεται με λίγες λέξεις στην τελευταία παράγραφο.
¨…. οι σκέψεις που κατέθεσε ο Δήμος Λαυρεωτικής θα εξετασθούν αρμοδίως…..¨
ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ
 Ολόκληρη η ανακοίνωση ΕΔΩ


Με κλικ στο PLAY, δείτε σε animation όλη τη διαδικασία της διαχείρισης απορριμμάτων, με την τεχνολογία της ¨ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ¨ (gasification) 
( από: http://www.spectrumbluesteel.com/)

................................................................................................................................
Διαβάζοντας τις ειδήσεις των τελευταίων ημερών σε ότι αφορά στο γνωστό θέμα της Κερατέας, η εκτίμηση είναι ότι το σήριαλ θα συνεχιστεί με νέα ¨επεισόδια¨.
Και τούτο διότι:
Μέσα σε μια φράση, στη σχετική ανακοίνωση τύπου του ΥΠΕΚΑ, κρύβεται όλη η ουσία.

 
Είναι στη φράση ¨… που θα βασίζεται σε δόκιμη και εφαρμοσμένη τεχνολογία διαχείρισης απορριμμάτων που να έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για ανάλογα απόβλητα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή στις ΗΠΑ και τον Καναδά για εύλογο χρονικό διάστημα.¨, στην οποία μάλιστα οι λέξεις ¨δόκιμη¨ και ¨εφαρμοσμένη¨ είναι με γραφή bold.
Με βάση τα όσα έχουμε διαβάσει οι φορείς της περιοχής προκρίνουν σαν τεχνολογία διαχείρισης των απορριμμάτων την ¨αεριοποίηση¨ (gasification).
Ας πούμε λίγα λόγια γι ΄αυτή την τεχνολογία, η οποία κατατάσσεται στις θερμικές μεθόδους επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων

Οι τεχνικές θερμικής επεξεργασίας  μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
  • αποτέφρωση – καύση (incineration - combustion)
  • αεριοποίηση (gasification)
  • τεχνική του πλάσματος (plasma technology)
  • πυρόλυση (pyrolysis)
 Η αεριοποίηση είναι μια μορφή θερμικής επεξεργασίας που πραγματοποιείται με υποστοιχειομετρική αναλογία οξυγόνου (μικρότερη ποσότητα οξυγόνου από αυτήν που χρειάζεται για πλήρη οξείδωση) σε θερμοκρασίες άνω των 700 °C και έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή αερίου σύνθεσης (syngas) καθώς και μικρού στερεού υπολείμματος.

Το αέριο σύνθεσης αποτελείται κυρίως από μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο με μικρότερες ποσότητες μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου και λοιπόν υδρογονανθράκων. Το αέριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο με θερμογόνο ικανότητα σχεδόν την μισή από αυτήν του φυσικού αερίου. Η αεριοποίηση ανά τον κόσμο χρησιμοποιείται σε μικρές δυναμικότητες και σε επιλεγμένα ρεύματα απορριμμάτων.
Παραλλαγή είναι η αεριοποίηση με την τεχνική του πλάσματος
Ο όρος πλάσμα (plasma) περιγράφει κάθε αέριο του οποίου τουλάχιστον ένα ποσοστό των ατόμων ή μορίων του είναι μερικά ή ολικά ιονισμένο. Ο ιονισμός αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Στην περίπτωση της επεξεργασίας αποβλήτων με την τεχνική του πλάσματος, το αέριο μεταπίπτει στην κατάσταση του πλάσματος συνήθως με τη βοήθεια της θερμότητας που δημιουργείται από ηλεκτρική αντίσταση τόξου στήλης πλάσματος.

Να θυμίσουμε ότι πριν λίγα χρόνια, η τεχνολογία της ¨αεριοποίησης¨ είχε ακουσθεί και για τη διαχείριση της λυματολάσπης της Ψυτάλλειας, η οποία τελικώς απορρίφθηκε.

Όπως διαβάζουμε στις μελέτες και τα sites των διαμορφωτών των εκάστοτε κυβερνητικών θέσεων, βγαίνει το συμπέρασμα ότι σε αυτό τον κύκλο των ειδικών η επικρατούσα άποψη είναι ότι η μέθοδος αυτή έχει μεγάλο κόστος, δεν έχει δοκιμασθεί επαρκώς σε σχέση με άλλες και η εφαρμογή είναι περιορισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ίδια εικόνα προκύπτει
και από σχετικές μελέτες του ΤΕΕ .

Συγκεκριμένα:

1: Σε μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2007 (φωτο) ( http://www.ita.org.gr/library/Downloads/docs/Final.pdf ) διαβάζουμε:
σελίδα 133: ¨ Σε ότι αφορά τις τεχνολογίες πυρόλησης και αεριοποίησης, αυτές είναι ακόμη νέες στο χώρο επεξεργασίας ΑΣΑ και όχι ιδιαίτερα δοκιμασμένες¨


Ως προς τις αέριες εκπομπές στην μελέτη (σελίδα128) περιλαμβάνεται ο παρακάτω πίνακας
 
2: Στο site της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ): (http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=96) διαβάζουμε:
¨…Η αεριοποίηση αποτελεί επίσης μια σχετικά νέα και μη ευρέως διαδεδομένη, στην Ευρώπη, μέθοδο θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ.¨
σε  άλλο σημείο:
¨…Η τεχνολογία πλάσματος δεν έχει εφαρμοστεί σε εμπορική κλίμακα στην Ε.Ε. αλλά υπάρχουν παγκοσμίως εγκαταστάσεις που την εφαρμόζουν για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων, ενώ στην Ιαπωνία κοντά στις πόλεις Mihama and Mikata, λειτουργεί μονάδα πλάσματος για την επεξεργασία 20 tn/d αστικών στερεών αποβλήτων και 4 tn/d αστικής ιλύος. Πιλοτικά προγράμματα εφαρμόζονται παγκοσμίως, αλλά η πολυπλοκότητα της σύστασης των σύμμεικτων ΑΣΑ δεν έχει προς το παρόν επιτρέψει την εμπορική εφαρμογή της για την επεξεργασία αυτού του ρεύματος. Τα πιλοτικά προγράμματα αφορούν στην αξιοποίηση επεξεργασμένων ΑΣΑ (π.χ. RDF) και η κατασκευή και λειτουργία αντίστοιχων μονάδων σχεδιάζεται σε διάφορες περιοχές (Swindon, Wiltshire, St. Lucie County, Florida κ.α.) .¨

3: Σε μελέτη του ΤΕΕ με θέμα ¨ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ¨
διαβάζουμε επίσης:
¨..Η αεριοποίηση αποτελεί μια επίσης σχετικά νέα και μη ευρέως διαδεδομένη, στην
Ευρώπη, μέθοδο θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ. Αν και εφαρμόζεται με επιτυχία στη
χημική βιομηχανία για αρκετές δεκαετίες, η αεριοποίηση των ΑΣΑ παρουσίασε
δυσκολίες λόγω του χαμηλού θερμικού περιεχομένου τους και των μεταβολών της
σύνθεσής τους. Για το λόγο αυτό οι προσπάθειες επικεντρώνονται τα τελευταία
χρόνια στην αεριοποίηση απορριμματογενών καυσίμων, που έχουν μεγαλύτερο
θερμικό περιεχόμενο και σταθερότερες ιδιότητες.¨

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι φορείς της περιοχής θα δυσκολευτούν να πείσουν τους αρμοδίους για την υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας.

Ας ευχηθούμε αίσιο τέλος.

Και να μην ξεχνάμε ότι:

Αυτοί που σχεδιάζουν – νομοθετούν – υλοποιούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι βασική προϋπόθεση για τη θετική στάση των πολιτών αποτελεί αποκλειστικά και μόνο η διαφάνεια και η σωστή ενημέρωση. Δυστυχώς και τα δύο αυτά στοιχεία απουσίασαν και απουσιάζουν από όλα τα στάδια, με αποτέλεσμα την καθολική άρνηση των πολιτών σε κάθε μορφή έργου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Αν μάλιστα προσθέσουμε και την παραπληροφόρηση, η κατάσταση μπορεί να γίνει εκρηκτική.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...