Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Το ...¨πάγωμα¨ των προσλήψεων και η ... ¨περιστολή¨ δαπανών σε Nομικά Πρόσωπα Iδιωτικού Δικαίου

Όλοι τονίζουν ότι ζούμε τις πιο κρίσιμες στιγμές για την επιβίωση της εθνικής οικονομίας. Ακούμε και διαβάζουμε για νέα πακέτα μέτρων, μεσοπρόθεσμα σχέδια, κουρέματα, αναδιαρθρώσεις κλπ και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πράγματι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια για την περιστολή των δαπανών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό εξαγγέλλεται, κάθε τρεις και λίγο, το πάγωμα των προσλήψεων ή η αλλαγή του κανόνα 5 αποχωρήσεις προς 1 πρόσληψη ή η πιθανή συνολική απαγόρευση και πρόσφατα μάλιστα διαβάσαμε ότι οι τροικανοί απαιτούν για την 5η δόση απόλυση 100.000 υπαλλήλων.
Ας δούμε όμως δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, καλοπροαίρετα,  που μας κάνουν να πιστεύουμε, ότι η κατάσταση που βιώνουμε, δεν υποδηλώνει κρίση.

 1η περίπτωση: ΙΓΜΕ


Τι είναι το ΙΓΜΕ? Από το site (ΕΔΩ) διαβάζουμε: 

«Το Ι.Γ.Μ.Ε., με τη σημερινή του μορφή, ιδρύθηκε το 1976 και βασικός σκοπός του είναι η έρευνα και η μελέτη της γεωλογικής δομής της χώρας, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών (πλην υδρογονανθράκων), η έρευνα και αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού, η επικινδυνότητα από τις φυσικές καταστροφές, με στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι Ν.Π.Ι.Δ., εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και αποτελεί τον επίσημο Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών, ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών..»

Από τις δαπάνες του ΥΠΕΚΑ προκύπτει, ότι επιχορηγείται με  2.000.000 ευρώ το μήνα.
Μέσα στο κλίμα, που περιγράψαμε στον πρόλογο, θα πίστευε κανένας ότι διορισμοί έχουν τελειώσει. Και όμως, ανακαλύψαμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει προχωρήσει το ΙΓΜΕ σε 19 διορισμούς (παραπάνω φωτο).
Δεν μπορούμε να κρίνουμε εάν όλοι ήταν απαραίτητοι αλλά αν δούμε ένα (φωτο αριστερά), για την καταχώρηση στοιχείων, προκύπτει το ερώτημα:
Από τους χιλιάδες μετατασσόμενους από άλλους οργανισμούς, δεν υπήρχε ένας για αυτή την εργασία?
Να διευκρινίσουμε ότι, με την ανεργία στα ύψη, δεν κατηγορούμε αυτούς, που έστω και για 2 μήνες, βρήκαν εργασία. 

 Όσον αφορά στην διαδικασία πρόσληψης (προκηρύξεις, αξιολογήσεις κλπ), για την οποία γίνεται επίκληση σχετικών νομοθετικών διατάξεων για ΝΠΙΔ, το αφήνουμε ασχολίαστο.

2η περίπτωση: ΚΑΠΕ
Λίγα λόγια για τον οργανισμό
, από το σχετικό site:

¨Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 ("Pύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας") και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Eθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του.
Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/87, είναι Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Σύμφωνα με το ΠΔ 189/09 εποπτεύεται από το Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής…¨

Τα οικονομικά στοιχεία λειτουργίας του, φαίνονται στο διάγραμμα (φωτο αριστερά).
Κύκλος εργασιών περίπου 10.000.000 ευρώ  ετησίως, με το 40% περίπου λειτουργικά έξοδα και το 60% η μισθοδοσία.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα τα μισά περίπου έσοδα είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επενδύσεις (σχετική έκθεση ΕΔΩ).
Απασχολεί περίπου 150 άτομα.

Οι δαπάνες, που καταχωρούνται στο σύστημα διαύγεια, για αυτό το ΝΠΙΔ, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Σε 5,5 μήνες το ΚΑΠΕ έχει καταχωρήσει 471 αποφάσεις δαπανών σε σύνολο 541 αποφάσεων, με συνολικό ύψος 1.107.968 ευρώ.
  
Από αυτές ξεχωρίζουμε:
-        ταξίδια μετακινήσεις (81 αποφάσεις): 55.173 ευρώ
-        κινητά τηλέφωνα: 24.899  ευρώ (Σημείωση: Στο ίδιο χρονικό διάστημα το εποπτεύον υπουργείο δηλ το ΥΠΕΚΑ και με πολλαπλάσιο προσωπικό, είχε δαπάνες κινητών 29.173)
-        τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσης, εστίαση, φιλοξενία (36 αποφάσεις): 19.280 ευρώ
-        σταθερά τηλέφωνα: 11.124 ευρώ

Δεν ξέρω εάν αυτά τα ποσά σας φαίνονται λογικά, εμάς πάντως μας προβληματίζουν.

(Όλα τα παραπάνω στοιχεία, από ΕΔΩ - η επεξεργασία έγινε σε ACCESS)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...