Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Και συ λαέ βασανισμένε μην ξεχνάς τον … ΑΣΩΠΟ


Αφιερωμένο εξαιρετικά στους ¨προστάτες¨ του ΑΣΩΠΟΥ


Εταιρείες στις οποίες έχει επιβληθεί υψηλό χρηματικό πρόστιμο για σοβαρές περιβαλλοντικές παραβάσεις, επιδοτούνται και επιχορηγούνται με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ!!
Μην σας κάνει εντύπωση!!
Ας δούμε το παρακάτω χαρακτηριστικό παράδειγμα, που αφορά μάλιστα σε περιβαλλοντικά επιβαρυμένες περιοχές των νομών Βοιωτίας και Εύβοιας.

Στις 5/3/2012 Με την απόφαση 5144/203/Π06/5/00167/E/Ν.3299/04 (ΦΕΚ Β΄643/07.03.2012)   ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος εγκρίνει την καταβολή  επιχορήγησης ύψους 279.810 ευρώ, σε εταιρεία για την οποία:
1: Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, όπως διαβάζουμε σε σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ , επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 344.300 ευρώ για σοβαρές περιβαλλοντικές παραβάσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της στο Δήμο Αλιάρτου Βοιωτίας.
2: Στις 23/02/2012 επιβάλλεται πρόστιμο από την  
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ύψους 15.000 ευρώ με το αιτιολογικό:
¨..διότι  συνεχίζει  να  διαχειρίζεται  απόβλητα    παρά  το γεγονός  ότι  έχει  ανακληθεί  η  αριθ.  πρωτ.  929/2006  άδεια  διαχείρισης  στερεών  µη  επικίνδυνων αποβλήτων µε την αριθ. πρωτ. 5208/15-12-2009 Απόφαση Αντινομάρχη Βοιωτίας (Δ/νση ΧΟΠ- Τµ. Προστασίας  Περιβάλλοντος),  µε  την  οποία  είχε  επιβληθεί  όρος  απομάκρυνσης  εντός  χρονικού  διαστήματος  ενός  µηνός  όλων  των  α΄  υλών  που  έχουν  προσωρινά  αποθηκευτεί  στο  χώρο  της μονάδας και γύρω από τη αυτή  και την διάθεσή τους σε αδειοδοτηµένες εταιρείες κατά περίπτωση…..¨.
3: Στις 14/12/2011 επιβάλλεται............
από την Περ. Ενότητα Εύβοιας πρόστιμο για τις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Ριτσώνα ύψους 4000 ευρώ με το αιτιολογικό:
¨….Κατά  τον  τακτικό  µερικό  έλεγχο  που  διενεργήθηκε  από  τις  υπηρεσίες  Περιβάλλοντος  και  Υγείας της  πρώην  ΝΑ Εύβοιας στις 14/12/2010 …………… στην θέση «Μνήµα Κατή Ριτσώνας» ΔΚ Βαθέως Δ.Ε Αυλίδος του Δήµου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας διαπιστώθηκαν  οι κάτωθι παραβάσεις  ((11) σχετικό) της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της άδειας διαχείρισης αποβλήτων: 
1 η   Παράβαση:  Σε  µη  εγκεκριμένο  χώρο  (αγροτεμάχιο  άνευ  τσιμεντόστρωσης)  πλησίον  της  μονάδας  λάµβανε χώρα αποθήκευση µη τελικού προϊόντος κοµποστοποίησης κόπρου.
2 η   Παράβαση:  Ελλιπής  οργάνωση  της µμονάδος  για  την  παρακολούθηση  των  παραµέτρων  εξουδετέρωσης  του µολυσµατικού φορτίου των ζωικών αποβλήτων διότι πραγματοποιούνταν µετρήσεις θερμοκρασίας µόνο για δύο σειράδια κοµποστοποίησης, οι μετρήσεις θερμοκρασίας δεν ήταν συνεχείς όπως επιβάλλεται από τον όρο ε.4.8 της (6) σχετικής ΑΕΠΟ και η μονάδα δεν είχε οργανωθεί από την αρχή της λειτουργίας της ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης  ιχνηλασιµότητα  και  ο  έλεγχος  κάθε  επεξεργαζόμενης  παρτίδας  αποβλήτων  όπως  προβλέπεται  από  την µελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας της μονάδας διαχείρισης αποβλήτων που εγκρίθηκε µε την (7) σχετική
3 η  Παράβαση: Έλλειψη αδειοδότησης για την διαχείριση ζωικών αποβλήτων από 1/10/2010 µέχρι 17/12/2010 διότι η  μονάδα  διαχειριζόταν  ζωικά  απόβλητα  (κόπρο)  και  διακινούσε  έτοιµα  προϊόντα  προς  αγροτική  χρήση  από  τις 1/10/2010  πριν  λάβει  την  2773/17-12-2010  κτηνιατρική  άδεια  λειτουργίας  ως  Τεχνική  Μονάδα  παραγωγής Οργανικών λιπασμάτων του ΠΔ 211/2006 (ΦΕΚ 211Α/5-10-06), κατά παράβαση του όρου ε.4.12 της (6) σχετικής ΑΕΠΟ…¨.
4: Στις 15/7/2011 επιβάλλεται από την Περ. Ενότητα Εύβοιας πρόστιμο για τις νέες εγκαταστάσεις στη Ριτσώνα ύψους 646,20 €, για την παράβαση «Επέκτασης χωρίς άδεια Λειτουργίας»
και
Ενδιάμεσα, από το 2010 μέχρι και σήμερα, όλες οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, εκδίδουν δεκάδες αποφάσεις λόγω των συνεχών αλλαγών επωνυμίας και συγχωνεύσεων με άλλες, καθώς επίσης και για την μεταφορά αποβλήτων από όλη την Ελλάδα στις εγκαταστάσεις της !!

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι:
Η πολιτεία επιβάλλει πρόστιμα σε εταιρεία για ΣΟΒΑΡΕΣ περιβαλλοντικές παραβάσεις και την ίδια στιγμή την επιδοτεί, την επιχορηγεί και την διευκολύνει να επεκτείνει το έργο της, χωρίς να εξετάζει αν πληρώθηκαν τα πρόστιμα , αν έγινε αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας που προκάλεσε και εάν έχει τη δυνατότητα να επεξεργασθεί τους χιλιάδες τόνους αποβλήτων που συλλέγει!!!!!

Τυχαίο ?????

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σε λίγα χρόνια μπορεί και να έχουν βρει την αιτία του προβλήματος … του Ασωπού.

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3951

katalytikos είπε...

Partners:
Τechnical University of Crete, Greece Secretariat for water of the Hellenic Ministry of Environment, Energy, and Climate Change, Greece Region of Sterea Ellada, Greece Intergeo LTD, Greece Adventus Europe GmbH, Greece A-Mentor LTD, Greece !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΤΟΧΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...