Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

Dancing in the rain…

Για να σας φτιάξουμε τη διάθεση……
Παρακολουθώντας τις εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ, πάντα είχαμε την απορία πώς προυπολογίζεται το κόστος. Πολλές φορές μάλιστα μείναμε άφωνοι όταν είδαμε ότι τα ποσά προϋπολογίζονται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου!!
Να σας δώσουμε ένα παράδειγμα, τώρα μάλιστα που ετοιμάζεστε να παραγγείλετε το αρνί ή το κοτόπουλο ή … τις πατάτες σκέτες, για το ΠΑΣΧΑ.

Στις 26/3/2012 με ανακοίνωση του το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε ότι:
¨Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση και υποβολή στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων (ΕΙΟΝΕΤ:  http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods) των διαθέσιμων πληροφοριών-καταγραφών πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν (ιστορικές πλημμύρες) και προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το πρώτο στάδιο εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ και Οδηγίας που αφορά στην «Προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας» ανά Υδατικό Διαμέρισμα.
 Βάσει της Προκαταρκτικής αξιολόγησης θα καταρτισθούν στη συνέχεια οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, καθώς και οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, οι οποίοι πρέπει να ολοκληρωθούν και να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 22 Μαρτίου 2014.¨.

Ψάξαμε λοιπόν να δούμε πόσο κοστίζει αυτή η ενέργεια, που είναι και κοινοτική υποχρέωση.
1: Με αποφάσεις της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" και για την εφαρμογή της οδηγίας έχουν προϋπολογισθεί...............
περίπου 9.000.000 ευρώ για όλες τις περιφέρειες.
Το έργο αυτό, ανά περιφέρεια, περιλαμβάνει:
  • Την κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Κινδύνων Πλημμύρας
  • Κατάρτιση των Προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
  • Κατάρτιση των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
  • Δημόσια διαβούλευση για την πληροφόρηση του κοινού και των ενδιαφερόμενων σχετικά με τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας.
  • Οριστικοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Μελέτες δηλαδή και όχι αντιπλημμυρικά έργα.

Παράδειγμα: Για τις λεκάνες απορροής του Π. ΕΒΡΟΥ και στις Περιφέρειες ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, το κόστος έχει προϋπολογισθεί σε  5,702,400.00 ευρώ.

2: Για να υλοποιηθεί αυτή η δράση έκριναν ότι χρειάζεται και ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και το κόστος το προϋπολόγισαν σε 999.255,14 € (με ΦΠΑ). Έγινε ο σχετικός διαγωνισμός και ο ανάδοχος, που τελικά ανέλαβε το ρόλο του συμβούλου, είχε καταθέσει προσφορά με έκπτωση 49% δηλ. 408.340,62 € (πλέον 93.918,34 € για ΦΠΑ 23%)
Και φυσικά η πληρωμή, μετά την αποστολή των στοιχείων στην κοινότητα, έγινε άμεσα.

Φίλοι αναγνώστες, για μελέτες και αμοιβές συμβούλων, αυτά τα ποσά είναι εντυπωσιακά!!!

Δηλαδή, τα έργα που θα χρειασθούν να γίνουν για να αποτρέψουν τους κινδύνους πλημμύρας, πόσο θα κοστίσουν???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...