Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)


Με την απόφαση αρ. πρωτ. Δ13/Β/Φ 9.5.14/17360/22-8-2012  ο Υπουργός ΠΕΚΑ έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Προέδρου του ΚΑΠΕ.
Συγκεκριμένα η απόφαση..........
αναγράφει:

¨…………………………………………………………………………………………….
4.  Την υπ’ αριθ. 1126/13-7-2012 αίτηση παραίτησης του  Μ. Σανταµούρη από  τη θέση του Προέδρου του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Αποφασίζουµε
Α.    Αποδεχόµεθα  την  παραίτηση  του  Μάνθου  Σανταµούρη  του  Ιωάννη  από  τη  θέση  του Προέδρου του  Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Β.    Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε.  Λιβιεράτος¨.

Ας ελπίσουμε ότι ξεκίνησε η αναδιοργάνωση των Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών.
Σημείωση: Στο ΚΑΠΕ έχουμε αναφερθεί σε πάρα πολλές αναρτήσεις μας (χρησιμοποιείστε την αναζήτηση του ιστολογίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...