Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) για 52 ανεμογεννήτριες στη Ν. Εύβοια


Η ¨επέλαση¨ ανεμογεννητριών συνεχίζεται στην Ν. Εύβοια!!
Με 52 ανεμογεννήτριες των 3MW η κάθε μία, 46.3 χιλιόμετρα δρόμοι, 22.6 χιλιόμετρα εναέριο δίκτυο, χιλιάδες κυβικά μέτρα μπάζα και αδρανή υλικά, χιλιάδες κυβικά μέτρα μπετόν κλπ, ολοκληρώνεται η καταστροφή της ευρύτερης περιοχής Καρυστίας - Καφηρέα.

Αναλυτικά η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), που υπέγραψε ο Υπουργός ΠΕΚΑ στις 27 Αυγούστου 2012, αναγράφει:
¨Αποφασίζουµε
Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου  «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ)  συνολικής ισχύος 156MW και των συνοδών σε αυτό έργων,   των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.  ισχύος 21ΜW, 21MW,  30MW,  30MW,  12MW  και  27MW  στις θέσεις  ‘’Βίος-Καλαµάκι-Μπάθριζα, Τσούκα    Μανδραγιάρα,  Τσούκα    Σκούρα,  Μηλιά,  Ντούγκζα    Αντιάς,  Μούριζα    Πέτρα Μεγάλη    Βρανούλι’’  αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ  &  ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.  ισχύος  15MW  στη θέση  ‘’Αηδόνι’’  του Δήµου Καρυστίας, Νοµού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων µε το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής».
α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας
Το έργο αφορά στην.......
κατασκευή και λειτουργία επτά  (7)  αιολικών πάρκων που θα εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή του Καφηρέα και του Δήµου Καρυστίας,  Ν.Εύβοιας.

Συγκεκριµένα:  
1.     Α/Π (Τ1) «Βίος-Καλαµάκι-Μπάθριζα» ισχύος 21MW (7 Α/Γ),
2.     Α/Π (Τ4) «Τσούκα – Μαντραγιάρα» ισχύος 21MW (7 Α/Γ),
3.     Α/Π (Τ5) «Τσούκα – Σκούρα» ισχύος 30MW (10 Α/Γ),
4.     Α/Π (Τ6) «Μηλιά» ισχύος 30MW (10 Α/Γ),
5.     Α/Π (Τ7) «Ντούγκζα – Αντιάς» ισχύος 12MW (4 Α/Γ),
6.     Α/Π (Τ8) «Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι» ισχύος 27MW (9 Α/Γ),
7.     Α/Π (Τ10) «Αηδόνι» ισχύος 15MW (5 Α/Γ).

Το σύνολο των ανεµογεννητριών που περιλαµβάνονται στα ως άνω αιολικά πάρκα είναι 52 και η συνολική παραγόµενη ισχύς 156MW. Ο τύπος ανεµογεννήτριας που θα χρησιµοποιηθεί στα αιολικά πάρκα είναι η Vestas V-90/3MW.

Για τις ανάγκες πρόσβασης στις θέσεις των αιολικών πάρκων έχει σχεδιαστεί νέα οδοποιία (εσωτερική και πρόσβασης), το συνολικό µήκος της οποίας είναι 46.3 χλµ.περίπου.  Ο δρόµος θα είναι χωµάτινος και θα επιστρωθεί µε κατάλληλο θραυστό υλικό, ενώ θα ακολουθήσει τις προδιαγραφές των δασικών δρόµων Γ’ κατηγορίας. 

Για τη µεταφορά της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η κατασκευή: 
  υπόγειου  Δικτύου Μέσης Τάσης 20kV ή 33kV επί υφιστάµενης οδοποιίας 24.8 χλµ. Και επί νέας διανοιχθείσας 6.5 χλµ. περίπου, 
  τριών Υποσταθµών Ανύψωσης Τάσης 20/150kV (Υ/Σ 1 «Αµυγδαλέα», Υ/Σ 2 «Αντιά», Υ/Σ 3 «Πλατανιστός»), 
  εναέριου Δικτύου Υψηλής Τάσης  150kV  µήκους  22.6  χλµ.  περίπου  (µε εξαίρεση τµήµα περίπου 600µ. Στο νοτιότερο άκρο, θέση ‘Μπούρος’, το οποίο θα υπογειοποιηθεί), 
  υποβρύχιου Δικτύου Υψηλής Τάσης 150kV, µήκους 45 χλµ. περίπου, από την θέση  ‘Σπηλιά    Μπούρου’  στο νοτιότερο άκρο της Καρύστου έως την θέση ‘Βελάνι – Άγιος Νικόλαος’  Ραφήνας και
  υπογείου Δικτύου Υψηλής Τάσης  150kV,  µήκους  22  χλµ.  περίπου,  από το σηµείο προσαιγιάλωσης στηθέση  ‘Βελάνι – Άγιος Νικόλαος’ Ραφήνας έως το ΚΥΤ Παλλήνης,  µε όδευση παράλληλη στο άκρο κατάληψης υφιστάµενης οδοποιίας. …….¨. 

Για το πόση θα είναι στην πραγματικότητα η ενέργεια που θα φθάνει τελικά στον καταναλωτή από αυτό το αιολικό πάρκο και πόσοι τόνοι CO2 θα εξοικονομούνται, προτείνουμε να διαβάσετε μια σχετική ανάρτηση στο: http://archaeopteryxgr.blogspot.gr/2012/08/blog-post_18.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...