Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Η ¨αμισθί¨ Διοικητική Μεταρρύθμιση 
¨……Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικού Έργου για την Αναμόρφωση του Ελληνικού Διοικητικού Συστήματος» στην Ένωση «Χ. Κουταλάκη, Π. Δημητρόπουλου, Κ. Δάμη, Λ. Πάσχου» ……….. ήτοι συνολικής αξίας εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ # 71.340,00 # €……¨.
Μας έχει εντυπωσιάσει τον τελευταίο καιρό η προσφορά ορισμένων για αμισθί παροχή εργασίας με στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου τομέα και γενικά την διοικητική μεταρρύθμιση .

1η Περίπτωση
Η αρχή έγινε, με βάση σχετικά δημοσιεύματα, το Σεπτέμβριο 2012 (ΕΔΩ) και με θέμα¨ Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τον εμπειρογνώμονα του υπουργείου Χ. Κουταλάκη¨ και συγκεκριμένα:

¨Για «απαράδεκτα δημοσιεύματα, που παραποιούν την πραγματικότητα και δημιουργούν παραπλανητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη... για χάρη αποκλειστικά και μόνο εντυπωσιασμού», κάνει λόγο το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, απαντώντας σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον υπουργό Γιώργο Μανιτάκη με τον Λέκτορα Διοικητικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και άμισθο εμπειρογνώμονα στην υποστηρικτική ομάδα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χαράλαμπο Κουταλάκη, λόγω «της μακρινής τους συγγένειας», όπως επισημαίνεται από το εν λόγω υπουργείο.¨.

Αν πάμε λίγο πίσω, στις 15/12/2011 και στην.......
με αρ. πρωτ ΔΙΟΙΚ/Υ.501/3/26039 απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (αρχική εικόνα), διαβάζουμε:
¨………………………………………….
2. Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικού Έργου για την Αναμόρφωση του Ελληνικού Διοικητικού Συστήματος» στην Ένωση «Χ. Κουταλάκη, Π. Δημητρόπουλου, Κ. Δάμη, Λ. Πάσχου», σύμφωνα με την από
08.12.2011 προσφορά και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
3. Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικού Έργου για την Αναμόρφωση του Ελληνικού Διοικητικού Συστήματος» θα ανέλθει στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ # 58.000,00 € # μη συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ # 13.340,00 # €, ήτοι συνολικής αξίας εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ # 71.340,00 # €, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0873, του Φορέα 07-150, του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του οικονομικού έτους 2011……¨

Σημείωση:  Μέχρι 11/11/2011 ο κος Κουταλάκης Χαράλαμπος ήταν Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Γ. Α. Παπανδρέου), κου. Άγγελου Τόλκα

2η Περίπτωση
Στην από  12/9/2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (Αρ. πρωτ: Υπ. 218) Διαβάζουμε:
¨1. Αναθέτουµε,  από  12/9/2012  στον Νεκτάριο Αλεξόπουλο του Ιωάννη,  επίκουρο Καθηγητή του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και πρώην Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΚΑ,  καθήκοντα συντονιστή δράσεων που αφορούν:
Α. στη συνεργασία του ΥΠΕΚΑ και το Υ.Δ.Ι.Μ.Η.∆.  για την προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Β. στη µετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και
Γ. στην υλοποίηση της µεταρρύθµισης στον τοµέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ν. 4014/2011) 
2. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών γίνεται χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής.¨

Μια μικρή λεπτομέρεια.
Στην επίσημη σελίδα του κου Αλεξόπουλου και στη παράγραφο ¨Συνάδελφοι – Συνεργάτες¨ (ΕΔΩ) εμφανίζεται και ο κος Χ. Κουταλάκης.

(Σχετική προηγούμενη  ανάρτηση ΕΔΩ)

Προς Μαξίμου - Ενταύθα:
Αν θεωρείτε ότι η αναμόρφωση του Δημόσιου Τομέα θα γίνει από το σύστημα που χρόνια τώρα ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Ας κρίνετε εκ του αποτελέσματος.
Επίσης, δείτε και τις επιτροπές που έχουν συσταθεί για την ¨αξιολόγηση¨ στον δημόσιο τομέα και θα καταλάβετε ακόμη περισσότερα.

Μετά τιμής
Περιβαλλοντικές απόψεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...