Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Με ομάδα εργασίας (37 ατόμων !!!!) σχεδιάζουν την …αναβάθμιση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος !!!

Όπως έχουμε επισημάνει σε πολλές αναρτήσεις, πολλά σημάδια τα τρία τελευταία χρόνια μας οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι επίκειται η διάλυση, δια της αναβαθμίσεως, της υπηρεσίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
Τώρα δυστυχώς το σχέδιο πήρε και συγκεκριμένη μορφή.
Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (αρ. πρωτ.:οικ.2461) στις 13-12-2012, συγκροτείται ομάδα εργασίας  (37 ατόμων!!!!!) για  ¨….τη σύνταξη νέου σχεδίου νόμου για την Ελεγκτική Λειτουργία¨.
Και με …αντικείμενο:
-      Επισκόπηση και διερεύνηση της κείμενης νομοθεσίας ελέγχου, της σχετικής βιβλιογραφίας και της διεθνούς εμπειρίας.
-      Τυποποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών και των πρωτοκόλλων επιθεώρησης και ελέγχου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
-      Διερεύνηση της θέσπισης ενιαίων κανόνων, μεθοδολογιών και αλγορίθμων υπολογισμού των ποινών/προστίμων.
-      Θέσπιση και αξιοποίηση Μητρώου Ελεγκτών Περιβάλλοντος (Ιδιωτών).
-      Πρόταση συγκεκριμένων δράσεων προβολής και δημοσιοποίησης, κλπ

Σημείωση: Τα παραπάνω θέματα είναι πολυσυζητημένα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή ένωση και έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις εδώ και χρόνια (βλέπε IMPEL).

Η δική μας εξήγηση:
Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος ενόχλησαν με την αποκάλυψη των ρυπαντών, με την επιβολή προστίμων και την παραπομπή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη και ειδικότερα με το έργο τους στην περίπτωση του ΑΣΩΠΟΥ!!  Το 2009 με την έλευση.......
της ¨πράσινης¨ ανάπτυξης άρχισε η επιχείρηση διάλυσης και φαίνεται ότι ολοκληρώνεται με την συγκυβέρνηση!!!!!!
Τώρα ανακάλυψαν την πράσινη καινοφανή θεωρία της ¨… ανάταξης των περιβαλλοντικών προσβολών ¨ για τους ρυπαντές!!!!
Φίλοι αναγνώστες
Σε όλο τα σοβαρά κράτη ο ρυπαίνων τιμωρείται (ποινικά και διοικητικά) και αποκαθιστά την περιβαλλοντική ζημία.
Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες!!!!!

Ερωτάμε καλοπροαίρετα.
Εάν ένας κλέψει ένα μπουκάλι νερό από το super market, ως γνωστόν θα πάει φυλακή. Αυτοί που έκλεψαν και συνεχίζουν να κλέβουν το νερό και την τροφή από εκατομμύρια ανθρώπους, ρυπαίνοντας με τοξικά απόβλητα απίστευτα μεγάλες εκτάσεις και μάλιστα με άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία (Ασωπός, Μεσσαπία, Κορώνεια κλπ) , δεν θα τιμωρηθούν??? Απλώς θα τους πούμε ¨… ΟΚ, …όλα καλά, αλλά να το αποκαταστήσεις¨ ?? (Σημειώστε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν γίνεται αποκατάσταση πάλι εμείς την πληρώνουμε).

Την πλειοψηφία της ομάδας εργασίας  απαρτίζουν σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, μυστικοσύμβουλοι, διορισμένοι, ευεργετημένοι της κας Μπιρμπίλη και του κου Παπακωνσταντίνου, εκπρόσωποι ρυπαντών και πράσινα κομματικά στελέχη. Οι  παρακολουθούντες τα περιβαλλοντικά, με μια απλή ανάγνωση, θα καταλάβουν!!!

Κύριοι της κυβέρνησης
Η ανάπτυξη χρειάζεται και σαφείς περιβαλλοντικούς κανόνες !!!!
Κρατήστε το θεσμό των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος όπως ήταν πριν την πράσινη λαίλαπα, ενισχύστε τον και διαλύστε όλα αυτά τα παραμάγαζα που δημιούργησε ο πράσινος μηχανισμός με μοναδικό στόχο την απαξίωση και τη διάλυση της υπηρεσίας, την προστασία ορισμένων και το βόλεμα των ημετέρων!!

Αναζητείστε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ή και μέσω άλλης μηχανής αναζήτησης) την απόφαση με ΑΔΑ: Β4Μ70-ΘΜΕ . Δεν βάζουμε link διότι η πρόσβαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ και μήνες είναι πολύ δύσκολη.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...