Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Φύγε εσύ, έλα εσύ


Ξεκίνησε η ¨κινητικότητα¨ στη Δημόσια Διοίκηση !!!

¨Με την με αριθ. πρωτ. 54714/14.11.2016 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 55 του π.δ/τος 63/2005 (A΄ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ν. 4320/2015 (Α΄29) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας, από 05.11.2016 των υπηρετούντων μετακλητών υπαλλήλων, αποσπασμένων υπαλλήλων, Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα Γραφεία Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ως ακολούθως:…¨

Με αυτήν την απόφαση του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κου Σταθάκη 42 νοματαίοι εγκαταλείπουν τις καρέκλες τους και αντικαθίστανται από νέους φρέσκους και ορεξάτους στο ...
ρόλο του συμβούλου.

Αυτό φυσικά συμβαίνει ανέκαθεν.
Σε κάθε ανασχηματισμό – αναδόμηση και αλλαγή κυβέρνησης, οι διάδρομοι των υπουργείων γεμίζουν από μπογαλάκια συμβούλων.

Φύγε εσύ, έλα εσύ!!!
Απλές διαδικασίες με στόχο την ….αναβάθμιση του Δημοσίου και μάλιστα τώρα που συζητάνε στη Βουλή περί …κινητικότητας στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Πλήρωνε Έλληνα !!!

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...