Τρίτη 1 Μαΐου 2012

Όμορφος κόσμος αγγελικά πλασμένος

1.000.000 ευρώ χρηματική δωρεά από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στο ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ο δήμαρχος του οποίου Χ. Πάχτας συγκαταλέγεται στους ένθερμους υποστηρικτές της επένδυσης για την εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική.

Η εξόρυξη του χρυσού στη Χαλκιδική είναι ένα θέμα που έχει αναδειχθεί από τα ΜΜΕ, φυσικά με αποχρώσεις, ανάλογα με το ποιους ¨εξυπηρετούν¨ κάθε φορά. Να δεχθούμε επίσης ότι δικαίωμα της κάθε εταιρείας είναι η πολιτική (με νόμιμα μέσα) που θα ακολουθήσει για κάθε επένδυση, αλλά και δικαίωμα του λαού είναι να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες και όχι μόνο αυτές που επιλεκτικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Γνωρίζεται επίσης ότι η βασική αδειοδότηση, αυτή που έχει σχέση με το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της περιοχής, εκδόθηκε στις 26/7/2011 από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και με τη σύμφωνη γνώμη … πολλών αρμοδίων υπηρεσιών.

Η συνέχεια είναι γνωστή!
Αγωνιστικές κινητοποιήσεις κατοίκων της περιοχής, που δεν συμφωνούν με την εγκατάσταση μιας τέτοιας δραστηριότητας, μονάδες καταστολής, ξύλο, τραυματισμοί και συλλήψεις, τα γνωστά δηλαδή, που συμβαίνουν ανά την Ελλάδα, στα χρόνια της ¨πράσινης¨ ανάπτυξης.

Ας συμπληρώσουμε λοιπόν την εικόνα και με άλλα δυο στοιχεία:
1: Ο Δήμος Αριστοτέλη, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και συγκεκριμένα στις 14/11/2011 και στις 3/4/2012, με αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής, αποδέχεται χρηματικές δωρεές από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ύψους 800.000 ευρώ και 200.000 ευρώ, αντίστοιχα (αρχική φωτο).
  
Ουδέν σχόλιο
(Για το Δήμαρχο του Δήμου Αριστοτέλη και την εξόρυξη χρυσού, πολλές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο:  antigoldgreece.wordpress.com)

2: Και το νοσηλευτικό προσωπικό του Κ.Υ. Αγίου Όρους στη διάθεση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ !!
την απασχόληση υπαλλήλου ΤΕ Νοσηλευτικής του Κ.Υ. Αγίου Όρους στο ιατρείο της εταιρείας   «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   ΧΡΥΣΟΣ   Α.Ε.», μέχρι 31/12/2012.¨.
¨…Χορηγούμε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου στους παρακάτω υπαλλήλους του Γ.Ν. Χαλκιδικής και του Κ.Υ. Αγίου Όρους καθόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 2/19-3-2012 θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χαλκιδικής, ήτοι:
……………………………………
3.    …………..,   κατηγορίας  και   κλάδου  ΤΕ   Νοσηλευτικής   του  Κ.Υ.   Αγίου Όρους   στο   ιατρείο   της   εταιρείας   «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   ΧΡΥΣΟΣ   Α.Ε.»   μέχρι 31/12/2012.¨.
Η απορία μας :
Μια τέτοια δραστηριότητα, μέχρι και πλήρη μονάδα νοσηλευτικής και με καθηγητές ιατρικής θα μπορούσε να οργανώσει και να λειτουργεί σε 24 ωρη βάση στις εγκαταστάσεις της και μάλιστα με νέες προσλήψεις, σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Γιατί λοιπόν προτίμησαν τη λύση της μερικής απασχόλησης νοσηλευτή του Κ.Υ. Αγίου Όρους ??

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...