Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Το κόκκινο ελάφι της Πάρνηθας ¨μετακομίζει¨ στην Καρδίτσα.

φωτο από enet.gr
Μήπως το κόκκινο ελάφι της Πάρνηθας καταλήγει και στα πιάτα επιτήδειων!!!

Με την απόφαση με Αριθ.Πρωτ.172137/1654/13-6-2012 εγκρίνεται η μετεγκατάστασης δεκαοκτώ (18) ατόμων Κόκκινων Ελαφιών της Πάρνηθας, λόγω υπερπληθυσμού, σε βιοτόπους της περιοχής Ιτάμου της Δ/νσης Δασών Ν. Καρδίτσας.
Λίγα λόγια για το κόκκινο ελάφι
Ο αριθμός των ελαφιών της Πάρνηθας δεν ξεπερνά σήμερα τα 600 άτομα. Παράγοντες, όπως το λαθραίο κυνήγι, τα τροχαία, η θήρευση των ελαφιών από εγκαταλειμμένα σκυλιά, η επέκταση των οικισμών, επιδρούν ανασταλτικά στο μεγαλύτερο φυτοφάγο ζώο (cervus elaphus) της χώρας μας.
Τα άτομα του κόκκινου ελαφιού στην Πάρνηθα.......
διασπείρονται από τη λίμνη του Μαραθώνα στα ανατολικά έως το όρος Πάστρα στα δυτικά. Η χειμερινή περιοχή εξάπλωσής του υπολογίζεται σε 360.000 στρέμματα. Το καλοκαίρι τα περισσότερο ζώα περιορίζονται στα υψηλότερα σημεία του βουνού (700 - 1.400 μ.) σε μία έκταση περίπου 44.500 στρ. Η αναλογία των αρσενικών - θηλυκών ελαφιών είναι σχεδόν 1 προς 1 και περίπου τα μισά από τα ενήλικα θηλυκά βρέθηκαν χωρίς νεογνά το καλοκαίρι του 2009 λόγω της πυρκαγιάς.

Διαβάζοντας το σκεπτικό της απόφασης:
¨…………………………………………
11. Την αισθητή μείωση των βιοτόπων διαβίωσης του Κόκκινου Ελαφιού στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, η οποία συνέτεινε στην συγκέντρωσή τους σε ενδιαιτήματα, που λόγω υπερπληθυσμού κα ι ίσως και εκ της έστω και ελάχιστης μεταβολής του μικροκλίματος
της περιοχής, μειώθηκαν αφενός σε διατροφική αξία (ποσότητα) και αφετέρου σε παράγοντες σχετικούς με την κάλυψη και την ανάπαυσή τους.
12. Την ύπαρξη πολλών θυμάτων Ελαφιών, λόγω της γειτνίασης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με τον Οικιστικό ιστό, που ωθεί προς αυτόν νεαρής κυρίως ηλικίας άτομα, για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών τους.
13. Την από του έτους 2009 υποβληθείσα μελέτη του WWF, η οποία ως πρωταρχικό μέλημα για την διατήρηση του Κόκκινου Ελαφιού στην Ελλάδα, θέτει την τεχνητή δημιουργία υποπληθυσμών (σελ.24 Σχεδίου Δράσης) σε διαφορετικά μέρη της Χώρας.
14. Την αρνητική επίδραση του υπάρχοντος πληθυσμού των Ελαφιών της Πάρνηθας, στην πρόοδο των Αναδασωτικών Ενεργειών, που με τεχνητό ή φυσικό τρόπο συντελέσθηκαν, για την μελλοντική αποκατάσταση της καείσας έκτασης……………..¨.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...