Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012

Χαλκιδική – Γραμματικό: Περιμένοντας τα πρόστιμα

Είναι γνωστές σε όλους οι εξελίξεις όσον αφορά στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική και στο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.
Αυτό που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι μετά από τους επανειλημμένους ελέγχους των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται ρητά στον ιδρυτικό νόμο, θα πρέπει να καταλήξουν αμετάκλητα σε:

·       Πράξη βεβαίωσης παράβασης και εισήγηση επιβολής προστίμου εάν διαπιστωθούν παραβάσεις
 ή
·       Κλείσιμο της υπόθεσης με πράξη μη βεβαίωσης παράβασης.

Μελετώντας το θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (άρθρο 9 του νόμου 2947/2001 ΦΕΚ Α'228 και του π. δ 165/2003 ΦΕΚ 137/Α) προκύπτει ότι ο έλεγχος των επιθεωρητών, σε συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
·       έκθεση αυτοψίας
·       έκθεση ελέγχου, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις
·       κλήση σε απολογία
·       πράξη βεβαίωσης παράβασης αιτιολογημένης
·       διαβίβαση του φακέλου στον Εισαγγελέα
·       εισήγηση επιβολής προστίμου

Να θυμίσουμε ότι οι .....
έλεγχοι ξεκίνησαν, όπως έχει γίνει γνωστό, για μεν τη Χαλκιδική στις 12/5/2010 , για δε το Γραμματικό στις 21/10/2010

Από τότε έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια επομένως μπορούμε να εικάσουμε ότι τώρα θα πρέπει να βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης. Έχουν βέβαια το επιχείρημα ότι πρόκειται για δυο μεγάλες υποθέσεις και θα πρέπει να δοθεί εύλογος χρόνος ώστε να μελετηθούν σε βάθος όλες οι πτυχές και τα επιχειρήματα των ελεγχόμενων. Σε κάθε περίπτωση, για το χρόνο ολοκλήρωσης θα πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια πολιτική ηγεσία.

Ας ελπίσουμε λοιπόν η αρμόδιοι να ενημερώσουν σχετικά για τα τελικά ευρήματα και το ύψος του εισηγούμενου προστίμου, καθώς και αν θα σταλούν οι φάκελοι στους αρμόδιους εισαγγελείς.
Μόνο έτσι θα πέσει άπλετο φως στις υποθέσεις αυτές και οι πολίτες θα σταθμίσουν καλύτερα τα δεδομένα και την στάση τους απέναντι σε αυτές τις δραστηριότητες.
Βέβαια να σημειώσουμε ότι και οι έχοντες έννομο συμφέρον, αλλά και κάθε πολίτης θα μπορούσε να ζητήσει με αίτησή του στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πληροφορίες σχετικές με την εξέλιξη των υποθέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...