Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Γραμματικό: Τα ρέματα εξαφανίσθηκαν ξανά??
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις μονάδες αποβλήτων στο Γραμματικό και την Κερατέα
 
¨Στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημόσιων διεθνών διαγωνισμών για την κατασκευή μονάδων  επεξεργασίας αποβλήτων στο Γραμματικό και την Κερατέα προχωρά ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Για το Γραμματικό, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε η 22η Ιανουαρίου, ενώ για την Κερατέα η προθεσμία λήγει στις 24 Ιανουαρίου.

Κα οι δύο διαγωνισμοί αφορούν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Στο Γραμματικό, η ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων εκτιμάται κατά μέγιστο σε 127.500 τόνους. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 27 έτη από την υπογραφή της.

Η ΕΔΣΝΑ θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση.

Στην Κερατέα, ο ΕΔΣΝΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος.....

περαιτέρω εξειδίκευσης και ακριβούς προσδιορισμού όσον αφορά τη χωροθέτηση και την ακριβή ποσότητα των προς επεξεργασία αποβλήτων

Και στις δύο περιπτώσεις, στη τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την αναθέτουσα αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι ο ΕΔΣΝΑ, ως αναθέτουσα αρχή, δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας στο Γραμματικό, αντίθετα με ό,τι θα συμβεί στην Κερατέα.

Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθούν οι προκηρύξεις και για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στη Φυλή και τα Άνω Λιόσια και την Κερατέα.¨

¨

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...