Σάββατο 29 Ιουνίου 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ: Προσλήψεις σε περιβαλλοντικούς φορείς !

Στα χρόνια της μεγάλης ανεργίας και ειδικά στους νέους, ακόμη και η αναζήτηση για προσλήψεις είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση!!
Φυσικά, γι αυτό ¨φροντίζουν¨ τα αρμόδια υπουργεία για …ευνόητους λόγους. Έτσι λοιπόν οι ανακοινώσεις αυτές γίνονται σε διαδικτυακές σελίδες, που δύσκολα θα σκεφτούν να επισκεφθούν νέοι άνεργοι. Αλλά, ακόμη και αν τύχει και τις επισκεφθούν είναι δύσκολο να καταλάβουν ότι πρόκειται για προσλήψεις, γιατί ακόμη και οι τίτλοι αυτών των ανακοινώσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι καλυμμένοι ώστε να είναι κατανοητές μόνο σε λίγους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι προκηρύξεις για τα έργα με τίτλο ¨υπηρεσίες συμβούλων¨ , οι οποίες στην ουσία είναι προσλήψεις με κοινοτικά χρήματα.

Για να βοηθήσουμε λοιπόν τους άνεργους και ειδικά τους νέους,
σας ενημερώνουμε ότι το ΕΚΒΑΑ (ΕΔΩ) και το ΚΑΠΕ (ΕΔΩ) έχουν ανακοινώσει τα...
παρακάτω:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
(Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΕΚΒΑΑ, Σπ. Λούη 1 Γ’ Είσοδος  Ολ. Χωρίου Αχαρναί, και στέλνονται ηλεκτρονικά  στο  e-mail: proslipsis@igme.gr αναγράφοντας  τον κωδικό πρόσκλησης  201306262383 µέχρι την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013).

(Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΕΚΒΑΑ, Σπ. Λούη 1 Γ’ Είσοδος Ολ. Χωρίου Αχαρναί, και στέλνονται ηλεκτρονικά  στο  e-mail: proslipsis@igme.gr αναγράφοντας  τον κωδικό  πρόσκλησης  201306212364  µέχρι την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013.)

Με 10 ετής εµπειρία σε θέµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας σε κτίρια.
(Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή, από την 28η/6/2013  µε καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 8η/7/2013 και ώρα 14:00 στη ∆/νση : 19 ο χλµ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι Αττικής, υπόψη κας Αικ.Μπεχράκη, µε την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ (κωδικός θέσης).).

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Αφορά σε
υπαλλήλους, µόνιµους ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, από άλλα Υπουργεία, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆., και Υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων µε
µετακίνηση ή απόσπαση διάρκειας τριών (3) ετών. ∆ικαίωµα υποβολής έχουν όλοι οι µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπουργείων, ∆ηµοσίων  Υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. και Υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,  εφόσον έχουν συµπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, στο  φορέα  που υπηρετούν, µέχρι σήµερα.
Αιτήσεις έως την ∆ευτέρα 22 Ιουλίου  2013.

Μην ξεχνάτε
Να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σελίδες του ΥΠΕΚΑ και των ΦΟΡΕΩΝ του:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...