Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

Σβήνουν τα ¨κόκκινα φανάρια¨ σε περιοχές αμιγούς κατοικίας

Με την υπ. αριθμ 36516/21-6-2013 απόφαση ο Αναπλ. Υπουργός ΠΕΚΑ  έκανε αποδεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αναφέρει ότι:

¨ΘΕΜΑ:     Αποδοχή  της υπ’  αριθμ. 205/13 Γνωμοδότησης  του  Νομικού  Συμβουλίου  του Κράτους Αποδεχόμαστε στο  σύνολό της την  υπ’ αριθμ. 205/2013 Γνωμοδότηση του  Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους, σύμφωνα με την οποία δεν είναι επιτρεπτή η χρήση οικήματος στο οποίο ασκείται η  δραστηριότητα  εκδιδόμενων  με  αμοιβή  προσώπων  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  3  του  ν.2734/1999, στις περιοχές που, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, έχει ορισθεί η χρήση της αμιγούς κατοικίας.¨

Να σημειώσουμε ότι οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ισχύουν εφόσον γίνουν αποδεκτές από τον αρμόδιο υπουργό.
Επομένως αναμένεται να...
ξεκινήσει η υλοποίηση της απόφασης απομάκρυνσης ¨ οικημάτων στα οποία ασκείται η  δραστηριότητα  εκδιδόμενων  με  αμοιβή  προσώπων¨ σύμφωνα με την διατύπωση.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 21/6/2013, δηλαδή εν μέσω των πολιτικών αναταράξεων.

Ίσως έκριναν το θέμα σαν εξαιρετικά επείγον λόγω και των παρομοιώσεων, που χρησιμοποιούν οι πολίτες για να περιγράψουν τη σημερινή κατάσταση!!!  

Άγνωσται αι βουλαί του ΥΠΕΚΑ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...