Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Κόστος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μέρος 1)

Α.Π.Ε. vs Συμβατικών καυσίμων
 (Θα παρουσιασθεί σε δυο συνεχόμενες αναρτήσεις)

Στη χώρα μας, το μόνο που ακούμε και διαβάζουμε τα τελευταία χρόνια, όταν αναπτύσσονται θέματα που αφορούν στην ηλεκτρική ενέργεια, είναι μόνο οι ¨οικολογικές¨ προσεγγίσεις όσον αφορά στις ΑΠΕ. Καθαρή, φτηνή, άφθονη, διαλαλούν οι εκφραστές της ¨πράσινης¨ ανάπτυξης μέσα από τα μεγάλα διαπλεκόμενα ΜΜΕ. Ζούμε και σήμερα στον αστερισμό της ¨πράσινης¨ ανάπτυξης, του δόγματος του Γ.Α.Π. και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όλο το επιτελείο του σε θέματα ΑΠΕ, παραμένει στη θέση του και υλοποιεί τα … μεγαλεπήβολα σχέδια.

Αντίθετα στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την αλματώδη αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά και βιομηχανία, λόγω των πολιτικών προώθησης των ΑΠΕ, αναπτύσσονται σοβαροί προβληματισμοί και αντιδράσεις, που έχουν στόχο τον περιορισμό των κινήτρων προώθησης των ΑΠΕ.

Ας δούμε όμως τι λένε, όχι οι αρνητές των ΑΠΕ , αλλά έγκυροι αναλυτές οικονομικών θεμάτων για τα ενεργειακά θέματα.
Στις 15 Οκτωβρίου 2013, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε στην Κορέα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας (WEC) και το Bloomberg New Energy Finance (BNEF) παρουσίασαν μια μελέτη ορόσημο, όπως οι ίδιοι χαρακτηρίζουν και αφορά στο παγκόσμιο κόστος της ανάπτυξης και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η μελέτη αυτή
παρέχει μια σφαιρική προσέγγιση του κόστους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές και μη συμβατικές πηγές. Στις πηγές αυτές περιλαμβάνονται η αιολική, η ηλιακή (φωτοβολταϊκή, ηλιοθερμική), η βιομάζα, η υδροηλεκτρική, ο άνθρακας, το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια.
Η μελέτη αξιολογώντας τις επενδυτικές δαπάνες, τις λειτουργικές δαπάνες και λαμβάνοντας υπόψη την διαλείπουσα λειτουργία των ΑΠΕ (load factor) καταλήγει στο μέσο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γα κάθε τεχνολογία. Τα δεδομένα έχουν αντληθεί από ΗΠΑ & Καναδά, Δυτική Ευρώπη, Κίνα, Ινδία και Ιαπωνία

Σημείωση: Όπως και η μελέτη αναφέρει, τα αποτελέσματα δεν αντιπροσωπεύουν το συνολικό κόστος της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, διότι δεν έχει ληφθεί υπόψη το κόστος των επιδοτήσεων (fit in tariff) – επιχορηγήσεων, το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο, το κόστος εξισορρόπησης (backup) για την ομαλή τροφοδοσία των καταναλωτών.

Πριν παραθέσουμε ....
τα σημαντικά στοιχεία της μελέτης, θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποιους τεχνικούς όρους έτσι ώστε και οι μη ειδικοί να μπορούν να τα αξιολογήσουν.
Capital expenditure: Περιλαμβάνει το συνολικό κόστος ανάπτυξης και κατασκευής της μονάδας, εξαιρουμένων των τελών για σύνδεση σε δίκτυο.
Operating expenditure: Η συνολική ετήσια δαπάνη λειτουργίας, από το
πρώτο έτος της λειτουργίας του έργου και δίνεται ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος.
Capacity factor ή load factor: είναι η αναλογία καθαρών MWh της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε ένα δεδομένο έτος, προς την ηλεκτρική ενέργεια που θα μπορούσε να έχει παραχθεί με συνεχή λειτουργία πλήρους ισχύος ή 8.760 ώρες (διάρκεια έτους).
Levelised cost: Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε τιμή USD/MWh, που αντιπροσωπεύει στο σύνολο του κύκλου ζωής, το κόστους παραγωγής μιας MWh χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη τεχνολογία.

Ας δούμε λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό διάγραμμα, που αφορά στην διαφορά μεταξύ εγκατεστημένης ισχύος και πραγματικής ενέργειας που τελικά παράγεται προς κατανάλωση.


Είναι χαρακτηριστική η διαφοροποίηση της συμμετοχής των πηγών μεταξύ εγκατεστημένης ισχύος και της ηλεκτρικής ενέργειας, που τελικά παράγεται.
Αιολικά: Συμμετέχουν 5,2% στην εγκατεστημένη ισχύ, αλλά στην τελική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το μερίδιο είναι 2,8%.
Φωτοβολταικά: Συμμετέχουν 1,8% στην εγκατεστημένη ισχύ και μόλις 0,5% στην τελική παραγωγή.
Αντίθετα,
ο άνθρακας από 35,6% στην εγκατεστημένη ισχύ, εμφανίζει 46% συμμετοχή στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Ακολουθούν τα σχετικά διαγράμματα για το κόστος (levelised) των περισσότερο διαδεδομένων ΑΠΕ.
(Παραθέτουμε μόνο τα σχετικά διαγράμματα, αφού σημειώσουμε ότι στη μελέτη υπάρχουν και αναλυτικοί πίνακες για όλες τις τεχνολογίες)
1: Αιολικά (επίγεια και θαλάσσια)2: Ηλιακά


3: Βιομάζα


Στην επόμενη ανάρτηση η συνέχεια με τις συμβατικές πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...