Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

Η ¨πράσινη¨ ανάπτυξη αναδιοργανώνει (???!!!...) το ΙΓΜΕΜ

Η ύπαρξη δημόσιου φορέα αρμόδιου για τον ορυκτό πλούτο της χώρας είναι απολύτως αναγκαία!!!

Με την απόφαση αρ. πρωτ 4191/3-9-2014 της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ κας Νάντιας Γιαννακοπούλου, συγκροτήθηκε επιστημονική επιτροπή για τη σχεδίαση νέου οργανωτικού πλαισίου του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ).
Θυμίζουμε ότι το Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. προέκυψε από το παλιό ΙΓΜΕ, μετά την συγχώνευση φορέων του ΥΠΕΚΑ και σήμερα υπάγεται, ως Γενική Διεύθυνση, στο Ε.Κ.Β.Α.Α. (Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης)

Συγκεκριμένα ...
η απόφαση αυτή αναγράφει:
¨Αποφασίζουμε το διορισμό επιστημονικής επιτροπής για την υποστήριξη της σχεδίασης οργανωτικού πλαισίου του νέου Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, με βάση:
1.Τη στρατηγική του διεθνούς φορέα των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών
Ινστιτούτων για την Ευρώπη,
2.Την αξιολόγηση του ΙΓΜΕΜ από ομάδα εμπειρογνωμόνων των
Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Ινστιτούτων,
3.Την ανάδειξη της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου ως αναπτυξιακού
πυλώνα της Χώρας,
4.Την ανάγκη σταθερής επιστημονικής-ερευνητικής συνεργασίας του
ΙΓΜΕΜ με τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο και κυρίως τις γεωλογικές και μεταλλευτικές σχολές της Χώρας για την από κοινού υλοποίηση του ως άνω αναφερόμενου στόχου, αποτελούμενη από:
1.Κωνσταντίνο Μακρόπουλο, ομ. Καθηγητή, ως Πρόεδρο-συντονιστή, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), Πρόεδρο του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Περιβάλλοντος,
2.Νικόλαο Στ. Βούλγαρη, Αν/τη Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,
3.Ιωάννη Πασπαλιάρη, Τακτικό Καθηγητή, Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,
4.Γρηγόριο Τσόκα, Τακτικό Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος Γεωλογίας της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,
5.Γεώργιο Παπαθεοδώρου, Αν/τη Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος Γεωλογίας Της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,
6.Εμμανουήλ Μανούτσογλου, Τακτικό Καθηγητή, Πρόεδρο (Κοσμήτορα)
Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,
7.Εκπρόσωπο που θα ορισθεί με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος,
8.Εκπρόσωπο που θα ορισθεί με τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος,
7.Σπυρίδωνα Τζίμα, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και
Βιομηχανικών Ορυκτών της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ με αναπληρωτή του τον Λουκά Γεωργαλά, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ενεργειακών Ορυκτών

Σκοπός της επιτροπής η οποία δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης είναι να εισηγηθεί έως την 30η Οκτωβρίου 2014 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΕΚΒΑΑ και στην Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. σχέδιο οργανογράμματος του ΙΓΜΕΜ αφού συγκεντρώσει και τις απόψεις της διοίκησης και των εργαζομένων του ΕΚΒΑΑ.
Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί έως το αργότερο την 31η Νοεμβρίου 2014 με αιτιολογημένη απόφασή της…..¨

Πριν ένα χρόνο περίπου, σε όλα τα ΜΜΕ είχαν αναδειχθεί θέματα που αφορούσαν ¨… αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση του οργανισμού, την ύπαρξη παρατράπεζας, επιπλέον εφάπαξ, άτοκα δάνεια, κλπ.¨.
Μήπως τώρα θα πρέπει να ενημερώσουν οι αρμόδιοι για τα πορίσματα – συμπεράσματα και γενικότερα για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης ????

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...