Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Κόστος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μέρος 2)

Συνέχεια από την προηγούμενη ανάρτηση (ΕΔΩ)


  • Τα οικονομικά των συμβατικών πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρουν σημαντικά από εκείνα των ΑΠΕ λόγω κυρίως του χαμηλού οριακού κόστους των διαλειπουσών πηγών (marginal cost) .

  • Η διαφοροποίησης μεταξύ άνθρακα και φυσικού αερίου τείνει να είναι κυρίως το κόστος του καυσίμου.

  • Για τα πυρηνικά υπογραμμίζεται το υψηλό κόστος κεφαλαίου. ( το πυρηνικό καύσιμο ελάχιστα διαφοροποιεί το κόστος)

  • Οι γεωπολιτικές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις στον ενεργειακό σχεδιασμό των χωρών με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια.

Σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο ο άνθρακας συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Βραζιλία, χώρες της Νότιας Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά η Κίνα και η Ινδία είναι κύριες αγορές για την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων άνθρακα.
Στην Κίνα, το εξαιρετικά ....
χαμηλό κόστος κεφαλαίου , την καθιστά την φθηνότερη χώρα παραγωγή ενέργειας από άνθρακα. Το κόστος κεφαλαίου των εγκαταστάσεων άνθρακα κυμαίνεται γύρω στα USD 0.66m/MW, το οποίο είναι περίπου 80% κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
Από μια άλλη παρουσίαση, στο ίδιο ενεργειακό συνέδριο στην Κορέα, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων σε ενεργειακά θέματα στον κόσμο, η Wood Mackenzie αναφέρει:
Ο άνθρακας θα ξεπεράσει το πετρέλαιο ως το βασικό καύσιμο για την παγκόσμια οικονομία από το 2020 και μετά (σήμερα είναι στη δεύτερη θέση) , παρά τις εκστρατείες κρατών και κυβερνήσεων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό θα συμβεί κυρίως λόγω της ανάπτυξης στην Κίνα και την Ινδία. Ακόμη και στις ΗΠΑ και την Ευρώπη η ζήτηση άνθρακα δεν θα μειωθεί αλλά στην καλύτερη περίπτωση θα παραμείνει σταθερή !!!!
(παλαιότερη σχετική ανάρτησή μας ΕΔΩ)

Ο κρίσιμος παράγοντας για το φυσικό αέριο, και τη βιωσιμότητά του, είναι το κόστος του. Στις ΗΠΑ, όπου η έκρηξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου έχει ωθήσει προς τα κάτω τις τιμές του (USD 3-4/MMBtu), τα οικονομικά των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φαίνονται να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά. Στην Ευρώπη και την Ασία, ωστόσο η εικόνα είναι κάπως διαφορετική. Η Ευρώπη στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία σε τιμές USD10-12/MMBtu, δηλαδή έως και τρεις φορές μεγαλύτερες από αυτές των ΗΠΑ.

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άνθρακα και φυσικό αέριο.CCGT:Φυσικό αέριο
(Με διακεκομμένη γραμμή αποτυπώνεται το Ευρωπαϊκό σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει και το φόρο άνθρακα)

Ο πίνακας εμφανίζει το κόστος για τους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  

 ( CAPEX: κόστος κεφαλαίου, OPEX: Λειτουργικό κόστος, LCOE: Levelized cost)

Η μελέτη λοιπόν του Bloomberg καταλήγει στο παρακάτω βασικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται χαρακτηριστικά με φθίνουσα σειρά το κόστος όλων των τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας .

 
Σε παρόμοια συμπεράσματα, αυτών του Bloomberg, έχει καταλήξει και το Γερμανικό Fraunhofer Institute σε μελέτη το Νοέμβριο του 2013.Αντι επιλόγου, ένα ερώτημα:
Πότε θα δούμε και στη χώρα μας μια σοβαρή μελέτη για τις ΑΠΕ, η οποία όμως να περιλαμβάνει και το κόστος των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και των άλλων κινήτρων των ¨πράσινων¨ πολιτικών ?

Ολόκληρη η μελέτη του Bloomberg New Energy Finance σε pdf (3,15 MB)  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...