Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

Άδειες αιολικών και με …¨εσφαλμένα και παραπλανητικά¨ στοιχεία !!!

¨…Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ βάσιμα διαπίστωσε ότι η χορήγηση της άδειας παραγωγής βασίσθηκε σε εσφαλμένα και παραπλανητικά στοιχεία , από το γεγονός ότι το έγγραφο που βεβαιώνει την πρόθεση χρηματοδότησης (letter of intent),  του έργου, δεν εκδόθηκε  από  το  αναφερόμενο σε αυτό  τραπεζικό ίδρυμα…¨


Απίστευτο κι όμως αληθινό !!!!
Αυτό αναγράφεται στην με αριθμ. 507/2014 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Ας το δούμε αναλυτικά:
Με την παραπάνω απόφαση η ΡΑΕ ανακαλεί την άδειας Παραγωγής
ηλεκτρικής  ενέργειας, την οποία χορήγησε για  αιολικό  σταθμό  ισχύος 24ΜW στην Εύβοια.

Τα βασικά σημεία στο κείμενο της αιτιολόγησης της απόφασης (στα έχοντας υπόψη) είναι:

¨….Μεταξύ αυτών, και προκειμένου να τεκμηριωθεί η οικονομική επάρκειά της για την υλοποίηση του έργου, όπως προβλέπεται στο στοιχείο στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού, η αδειούχος προσκόμισε και έγγραφα που πιστοποιούν την πρόθεση τραπεζικής χρηματοδότησης του εν λόγω έργου. Με την από 25.05.2012 Επιστολή Πρόθεσης (letter of intent), της Landesbank Baden-Wurttenmberg που υπεβλήθη στην Αρχή ως συνημμένο έγγραφο στην ως άνω Αίτηση της εταιρείας, το παραπάνω τραπεζικό ίδρυμα δήλωσε την κατ΄ αρχήν πρόθεση χρηματοδότησης του έργου. …¨

¨ … η Αρχή ....
προχώρησε στην αξιολόγηση της Αίτησης και την έκδοση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03350 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 508/2013)…¨

¨… Εν συνεχεία όμως, στα πλαίσια δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από την Αρχή, ερευνώντας, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω άδεια παραγωγής, προέκυψαν αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα  της  συγκεκριμένης  και  προσκομισθείσας  επιστολής  πρόθεσης  τραπεζικής χρηματοδότησης (letter of intent). Στην αλληλογραφία (email) που ακολούθησε με την Τράπεζα η οποία φαίνεται να έχει χορηγήσει το εν λόγω έγγραφο, η Τράπεζα, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-179947/20.01.2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), απάντησε κατηγορηματικά πως η ίδια δεν εξέδωσε την ανωτέρω επιστολή πρόθεσης. Κατόπιν αυτών, η Αρχή, ως όφειλε, διαβίβασε στην Εισαγγελία την υπόθεση με όλα τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να ερευνηθεί το ποινικό σκέλος αυτής…¨.

¨… η ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού Αδειών,  εξέδωσε  την  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.    ΡΑΕ  Ο-59212/28.07.2014  Πράξη  Διαπίστωσης Παράβασης,  η  οποία  νομίμως  κοινοποιήθηκε  στην  Εταιρεία….¨ 

¨… Επ΄  αυτής,  η  αδειούχος  απάντησε  εμπροθέσμως  με  την  υπ΄  αριθμ.  πρωτοκόλλου  ΡΑΕ  Ι-186893/08.08.2014 επιστολή της, χωρίς να προσκομίζει στοιχεία με τα οποία να αντικρούεται η τέλεση της ανωτέρω παράβασης. Τουναντίον, αναφέρεται με τις απόψεις της, σε έγγραφο το οποίο προσκόμισε  μεταγενέστερα  και μετά τη χορήγηση  της  άδειας  παραγωγής ενώπιον της Αρχής  (αριθμ.  πρωτ.  ΡΑΕ    Ι-181697/10.03.2014)  και  αφορά  στη  χρηματοδότηση  από  νέο πιστωτικό ίδρυμα,….¨

Λέτε να είναι η μοναδική άδεια που εκδόθηκε με ….εσφαλμένα και παραπλανητικά στοιχεία???
Εμείς δεν το πιστεύουμε
Μια απορία:
Γιατί περιορίζονται σε δειγματοληπτικό και δεν κάνουν τον έλεγχο πριν την έκδοση της άδειας ??? Δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν ποιοι είναι οι ¨επενδυτές¨ ???

Εφόσον ο φάκελος έχει σταλεί στον εισαγγελέα, ελπίζουμε η δικαιοσύνη να αναζητήσει και τις ευθύνες των αρμοδίων για την έκδοση των αδειών, αλλά και να επεκτείνει την έρευνα  στα μονοπάτια της ¨πράσινης¨  ανάπτυξης, ειδικότερα σε αυτά των ΑΠΕ!!

Τώρα, εάν θέλετε να δείτε λεπτομέρειες γι’ αυτή την περίεργη υπόθεση, δεν έχετε παρά να κάνετε μια προσεκτική περιήγηση στο διαδίκτυο.
Μέχρι και …υδροπλάνα μπορεί να ανακαλύψετε!!!

Ολόκληρη η απόφαση της ΡΑΕ (ΕΔΩ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...