Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

Ελλάδα -Σχιστολιθικό αέριο: Άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση ενεργειακού αλαλούμ.

Ξεκινούν οι μελέτες - έρευνες για το σχιστολιθικό αέριο (shale gas) στη Βόρεια  Ελλάδα .

Σε πολλές αναρτήσεις έχουμε αναδείξει  την επικίνδυνη έλλειψη ενεργειακού σχεδιασμού στη χώρα μας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των ΑΠΕ.  Διαβάστε παρακάτω και μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση, που αφορά σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως είναι αυτό της εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου

Αθήνα,  26  Σεπτεµβρίου 2014:
Απόφαση ΥΠΕΚΑ με θέμα ¨Ανάθεση έργου µε τίτλο «Εντοπισµός και αξιολόγηση πετρωµάτων µε shale gas (αέριο σε λεπτόκοκκα κλαστικά πετρώµατα) στη Βόρεια Ελλάδα¨.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 :
Τοποθέτηση Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στη συνέντευξη τύπου για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου “3rd Balkans and the Adriatic Oil & Gas 2014 Summit”
 «…..Στο πρώτο συμβούλιο υπουργών περιβάλλοντος με την Λιθουανική προεδρία που συμμετείχα, κατέθεσα την άποψη της Ελλάδας με την ιδιότητα του υπουργού ΠΕΚΑ, ότι η Ελλάδα είναι εξαιρετικά επιφυλακτική στις πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών – μελών για τα ζητήματα του shalegas.
Για να το πω λιγότερο κομψά και λιγότερο διπλωματικά ως Έλληνας Υπουργός, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η πιθανότητα εξόρυξης shalegas ή shaleoil στην Ελλάδα. Mα καθόλου.»

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014: ....


Γιάννης Μανιάτης στην κοινή εκδήλωση του ΙΣΤΑΜΕ και του Γερμανικού Ιδρύματος του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος SPD “Friedrich Ebert Stiftung”, με τίτλο «Προοδευτικές Πολιτικές στον Τομέα της Ενέργειας – Μια Ευκαιρία για τη Σοσιαλδημοκρατία» την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014.
«….Η επανάσταση του shale gas, του σχιστολιθικού αερίου, έχει φέρει μια τεράστια ανατροπή σε αυτό που ξέραμε τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ΗΠΑ, από μεγαλύτερος παγκόσμιος εισαγωγέα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι σήμερα αυτάρκης με το σχιστολιθικό αέριο και ξεκινάει να γίνεται και εξαγωγέας. Ταυτόχρονα, παρέχει ενέργεια στις αμερικάνικες επιχειρήσεις φτηνότερη κατά 50% τουλάχιστον σε σχέση με την αντίστοιχη ενέργεια που παρέχουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες στις βιομηχανίες στους.».Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Γιάννης Μανιάτης, κατά την 2η ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), που πραγματοποιήθηκε σήμερα με θέμα «Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας - Η πορεία προς την Ανάπτυξη».

¨…Θέλω να κρατήσουμε στο μυαλό μας, γιατί έχει σημασία αυτό, ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι ΗΠΑ, ένας από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και παραγωγών προϊόντων, μείωσαν κατά πάνω από 50% το ενεργειακό τους κόστος χρησιμοποιώντας το σχιστολιθικό αέριο, αφήνοντας μακράν πίσω τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες…¨
 
Από τα παραπάνω, εσείς έχετε καταλάβει ποιά είναι η θέση της χώρας μας και τι σκοπεύει να κάνει σε όσον αφορά στο σχιστολιθικό αέριο???
Εντός 10 ημερών, 4 διαφορετικές προσεγγίσεις !!!!

Βέβαια επειδή scripta manent (τα γραπτά μένουν)  θα μείνουμε περισσότερο στην απόφαση του ΥΠΕΚΑ, για να καταλάβουμε ότι από τα παραδοτέα αυτής δεν προκύπτει ότι αναθέτουν μια απλή μελέτη στο Πολυτεχνείο Κρήτης έτσι για να λέμε και για να έχουμε απλά κάποια στοιχεία για την ύπαρξη κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου στον Ελλαδικό χώρο.!!!

Η απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπει:
¨Την επαναξιολόγηση των υπαρχόντων δεδοµένων (γεωλογικών, γεωφυσικών αλλά και γεωτρητικών), υπό το πρίσµα όλων των νεότερων γεωλογικών  στοιχείων και απόψεων, µε εφαρµογή σε επιλεγµένη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και η συλλογή συµπληρωµατικών  στοιχείων (τοπογραφικών,γεωγραφικών,  κ.ά.), προκειµένου να διερευνηθεί η περαιτέρω  δυνατότητα εντοπισµού και αξιοποίησης των πετρωµάτων, που περιέχουν  shale  gas  (SG). Επιπρόσθετα θα εξεταστεί η  αναγκαιότητα χρήσης ή µη της  µεθόδου fracking σε περίπτωση ύπαρξης κοιτασµάτων σε τεκτονικά καταπονηµένα πετρώµατα που δοµούν το Ορογενές των Ελληνίδων. Τέλος,  στο πεδίο της γεωφυσικής έρευνας θα διερευνηθούν νέες µεθοδολογίες επεξεργασίας γεωφυσικών δεδοµένων (νέοι αλγόριθµοι, νέα προγράµµατα επεξεργασίας) που θα επιτρέψουν την επαναξιολόγηση και νέα ερµηνευτική προσέγγιση των παλαιότερων δεδοµένων.  
Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες δράσεις:
  Σχεδιασµός ενεργειών και διαχείριση του προγράµµατος.
  Οριοθέτηση της επιλεγµένης περιοχής.
  Επαναξιολόγηση γεωλογικών, γεωφυσικών και γεωτρητικών δεδοµένων.
  Κατασκευή διαδραστικής βάσης δεδοµένων.
  Γεωλογική µοντελοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων.
  Σύνθεση των αποτελεσµάτων και προτάσεις για την περαιτέρω διερεύνηση και αξιοποίηση του shale gas.
  Αξιολόγηση παραδοτέων.
Το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.

Όπως έχουμε γράψει σε παλαιότερη ανάρτηση ΕΔΩ, η εξόρυξη του σχιστολιθικού αερίου κυρίως στις ΗΠΑ έχει αλλάξει την παγκόσμια αγορά. Οι ΗΠΑ θεωρείται ότι σε λίγα μόλις χρόνια θα είναι ενεργειακά αυτάρκεις και από το 2016 θα ξεκινήσουν να εξάγουν φυσικό αέριο από σχιστόλιθο. Η εκμετάλλευση του μη συμβατικού αερίου έχει οδηγήσει τις τιμές του αερίου στις ΗΠΑ 4 φορές χαμηλότερα από την Ευρώπη.

Στη χώρα μας αποθέματα σχιστολιθικού αερίου, εντοπίζονται κυρίως στον Έβρο και στη Θράκη.
Ελπίζουμε στην συζήτηση στη Βουλή για την ψηφο εμπιστοσύνης να συζητηθούν και να αναδειχθούν και τα ενεργειακά θέματα, που αποτελούν προυπόθεση ανάπτυξης.

Για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης θα μιλήσουμε σε επόμενη ανάρτηση.

Επίλογος: Σοβαρότης μηδέν !!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...