Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Αλαφούζος – Μελισσανίδης, σημειώσατε 1


Δυο περίεργες ιστορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Α: Στις 2-9-2015 ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής υπέγραψε την απόφαση (ΑΔΑ: 7Δ8ΕΟΡ1Κ-4ΒΧ) ¨ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστάµενης Εγκατάστασης Ποδοσφαίρου (Α.Ε.Π), στην υπάρχουσα κατάσταση, επί της Λ. Αλεξάνδρας και των οδών Π.Κυριακού, Τσόχα και Παναθηναϊκού

Αφορά στη λειτουργία του υφιστάµενου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού  “Απόστολος Νικολαΐδης”, το οποίο  ...
έχει συνολική επιφάνεια 18.688m2 και βρίσκεται στο Ο.Τ. 22/69 του Δήµου Αθηναίων.

Η συνολική χωρητικότητα του γηπέδου είναι 16.000 θέσεις θεατών και οι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν µέχρι τις 28.02.2018 µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται µε ακρίβεια.
Τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης   και  σε περίπτωση που το νοµικό πλαίσιο επιτρέπει τη µη κατεδάφιση   του γηπέδου ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει   σχετικό αίτηµα στην αρµόδια Υπηρεσία για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Β: Λίγες ημέρες αργότερα στις 18/9/2015 η Γενική Γραμματέας του ΥΠΑΠΕΝ υπογράφει απόφαση (ΑΔΑ: 6Ο4Ρ465ΦΘΗ-ΨΣ6) με θέμα: ¨Παράταση του χρονικού διαστήματος ισχύος της δημόσιας διαβούλευσης της  Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου  «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής»¨.

Η αιτιολογία είναι σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για χορήγηση της μέγιστης δυνατής παράτασης  της διαδικασίας διαβούλευσης της ΜΠΕ του έργου του θέματος.

Συγκεκριμένα αναγράφεται:
¨Αποφασίζουμε την παράταση του χρονικού διαστήματος ισχύος της  δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του    έργου «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής» για πρόσθετο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών από τις 22.09.2015  (λήξη χρόνου αρχικά προβλεπόμενης προθεσμίας διαβούλευσης), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 4014/2011.¨.

Το τι ακριβώς μεθοδεύουν οι αρμόδιοι θα το μάθουμε στις επόμενες ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...