Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την αγορά πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου με προδιαγραφές EURO 6


Αυτές τις μέρες κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο το σκάνδαλο – απάτη της VW.
Θεωρούμε ότι τώρα είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε τι αλλάζει στα πετρελαιοκίνητα οχήματα με την εφαρμογή του κανονισμού Euro 6.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού ξεκίνησε για όλα τα νεοεισαχθέντα μοντέλα από το Σεπτέμβριο του 2014.
Η μεγάλη διαφοροποίηση του κανονισμού Euro 6 για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, είναι η σημαντική μείωση του ορίου των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx). Τα νέα όρια είναι 0,08 g/km, ενώ αυτά του Euro 5 ήταν 0,18 g/km.
Ο κανονισμός επίσης προβλέπει ότι από το Σεπτέμβριο του 2017, τα νέα συστήματα On-Board Diagnostics (OBD), που διαχειρίζονται όλα τα συστήματα αντιρρύπανσης και καταγράφουν πιθανές αστοχίες, θα πρέπει να αναβαθμισθούν ώστε να ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα όρια και να παρακολουθούν αποτελεσματικότερα τα νέα συστήματα.

Είναι γνωστό ότι τα πετρελαιοκίνητα οχήματα ...
κυρίως κατηγορούνται για τις εκπομπές σωματιδίων (ΡΜ10) και για τις εκπομπές ΝΟΧ.

Το πρόβλημα της εκπομπής σωματιδίων λύθηκε ικανοποιητικά με την χρήση των παγίδων καπνού. Όμως η μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ήταν μια τεχνολογική πρόκληση.
Ο λόγος ήταν ότι οι εκπομπές NOX είναι ανάλογες της ποιότητας της καύσης (της θερμοκρασίας). Δηλαδή όσο καλύτερη είναι η καύση, πράγμα επιθυμητό, τόσο χειρότερες είναι οι εκπομπές ΝΟΧ !!!. Χρησιμοποίησαν λοιπόν αρχικά την τεχνολογία ανακύκλωσης καυσαερίων (Exhaust Gas Recirculation - EGR), αλλά δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τα αυστηρά όρια ΝΟΧ, οπότε αναγκαστικά επέλεξαν τη εκ των υστέρων χρήση αντιρρυπαντικών - καταλυτικών τεχνολογιών στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει και την αντιρρυπαντική τεχνολογία, είναι η αναλογία αέρα/καυσίμου που λειτουργεί ο κινητήρας και η παρουσία ή μη οξυγόνου στα καυσαέρια.
Ο πετρελαιοκινητήρας λειτουργεί με πολύ μεγάλη περίσσεια αέρα, οπότε τα καυσαέρια είναι πλούσια σε οξυγόνο και δεν μπορούν να γίνουν οι αναγωγικές αντιδράσεις έτσι ώστε να μειωθούν τα οξείδια του αζώτου (NOX).!!

Ας δούμε πως λύθηκε αυτό το πρόβλημα:
Σήμερα τα πλέον διαδεδομένα συστήματα καταλυτικής αντιμετώπισης των ΝΟΧ είναι δύο.

1: Selective Catalytic Reduction - SCR:

Η τεχνολογία Selective Catalytic Reduction (SCR) σημαίνει επιλεκτική καταλυτική μείωση.
Η τεχνολογία Selective Catalytic Reduction (SCRεφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη στα βαριά φορτηγά το 2006. Σε υποχρεωτική ισχύ, για την κατηγορία αυτή, τέθηκε το 2013.
Πολλοί κατασκευαστές κινητήρων χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας για τις εκπομπές NOx.
Η τεχνολογία αυτή απαιτεί τη χρήση ενός αντιδραστηρίου που ονομάζεται AdBlue. Το AdBlue εγχέεται από ξεχωριστή δεξαμενή αποθήκευσης  εντός του σωλήνα της εξάτμισης, μπροστά από τον καταλύτη SCR (εικόνα δεξιά).
Καθώς το AdBlue θερμαίνεται στην εξάτμιση, μετατρέπεται σε αμμωνία (ΝΗ3) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Τα οξείδια του αζώτου των καυσαερίων (ΝΟχ) αντιδρούν μέσα στον καταλύτη SCR με την αμμωνία, και μετατρέπονται σε άζωτο και νερό, τα οποία απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα.

Σημείωση: Το AdBlue είναι ένα διάλυμα που αποτελείται από υψηλής καθαρότητας ουρία (κρυσταλλική μορφή), η οποία διαλύεται εντός απιονισμένου ύδατος. Η αναλογία του μίγματος είναι περίπου 32,5% ουρία και 67,5% απιονισμένο νερό.

Πλεονέκτημα της τεχνολογίας SCR είναι ότι ο κινητήρας εμφανίζει οριακά καλύτερη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με άλλα συστήματα.
Ένα μειονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι για τη μετατροπή του AdBlue σε αμμωνία απαιτείται θερμοκρασία καυσαερίων μεγαλύτερη από 200 ° C, κάτι που δεν εξασφαλίζεται σε λειτουργικές συνθήκες όπως η ψυχρή εκκίνηση ή η αργή οδήγηση στην πόλη.

2: ΝΟΧ Selective Reduction - NSR:.


Ένας καταλυτικός μετατροπέας αποθηκεύει προσωρινά τα NOX όταν ο κινητήρας λειτουργεί με μεγάλη περίσσεια αέρα και περιοδικά επιβάλλονται - δημιουργούνται σύντομα χρονικά διαστήματα με λειτουργία του κινητήρα σε έλλειψη αέρα (στοιχειομετρικές συνθήκες), οπότε και καθίσταται δυνατή η αναγωγή, δηλαδή η μείωση των ΝΟΧ (φωτο αριστερά).
Απλά, η μείωση των ΝΟΧ δεν είναι συνεχής αλλά είναι μια διαλείπουσα λειτουργία.
Στα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών η τεχνολογία αυτή εμφανίζεται και με τα αρχικά LNT (Lean NOx Trap).

Παράλληλα με την εφαρμογή των παραπάνω τεχνολογιών, χρησιμοποιούνται και τα πιο εξελιγμένα συστήματα έγχυσης καυσίμου, σχεδιασμού κινητήρα, ηλεκτρονικών ρυθμίσεων κλπ αλλά και άλλων βοηθητικών συστημάτων όπως π.χ το EGR δηλ της ανακύκλωση μέρους της ποσότητας των καυσαερίων.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κόστος των παραπάνω τεχνολογιών είναι υψηλό και φυσικά περνά στους καταναλωτές.
Επίσης, η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα συνεπάγεται υψηλότερο κόστος επισκευής και συντήρησης.

Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για την αγορά πετρελαιοκινήτου οχήματος Euro 6, ας έχουν υπόψη και τα παραπάνω.

Συνιστούμε επίσης να διαβάσετε και τις προηγούμενες σχετικές μας αναρτήσεις με πιο αναλυτικές περιγραφές:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...