Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Η ΡΑΕ απορρίπτει αιτήσεις για αιολικά, συνολικής ισχύος περίπου 550 MW!


Με ημερομηνία 24/5/2016 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) δημοσίευσε αποφάσεις (ΕΔΩ) με τις οποίες απορρίπτονται αιτήσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά. Η συνολική ισχύς των αιτήσεων ήταν περίπου 550 MW.

Το σκεπτικό των αποφάσεων ...
είναι:

¨…διαπιστώθηκε ότι η Αίτηση είναι μη πλήρης ως προς τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου βάσει της οικονομικής επάρκειας της Εταιρείας, η δε προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων επί αυτής έχει παρέλθει άπρακτη και ως εκ τούτων καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση της αξιολόγησής της.¨.

Ας το θεωρήσουμε μια καλή αρχή !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...