Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

Τι πρέπει να ξέρετε για τις ασφάλειες των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων



Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών μέσω της φόρμας επικοινωνίας του blog






Τι είδος Ασφάλισης περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης ;
Στην Ευρώπη, όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα από τον νόμο να έχουν απλή Ασφάλιση έναντι Τρίτων (Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες).
Πολλές Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων περιλαμβάνουν στην βασική τους τιμή κάποια κάλυψη, που ξεπερνά τα ελάχιστα απαιτούμενα από τον νόμο όρια.

Γιατί οι εταιρείες προτείνουν στον πελάτη επιπλέον καλύψεις ;
Για να μπορέσει να μειώσει την έκταση της οικονομικής του ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής. Η απαιτούμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη έχει περιορισμένο πεδίο και δεν ...
καλύπτει ζημιές στον ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ή  κλοπή του.

Ποιες είναι οι πιο συχνά προτεινόμενες επιπλέον καλύψεις ;
Απαλλαγή από Ίδιες Ζημιές (CDW)  – Πρόκειται για προαιρετική κάλυψη με την οποία, με ένα χαμηλό επιπλέον κόστος, δίνεται η δυνατότητα στον  μισθωτή να μειώσει την οικονομική του ευθύνη για ζημιές που πιθανόν προκύψουν στο αυτοκίνητο συνεπεία σύγκρουσης. Αν ο χρήστης αποδεχθεί αυτήν την κάλυψη θα είναι υπεύθυνος μόνο για το ποσό απαλλαγής, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην αρχή της μίσθωσης.
Πλήρης απαλλαγή Ιδίων Ζημιών (SCDW)Πρόκειται για προαιρετική κάλυψη με την οποία, με ένα χαμηλό επιπλέον κόστος, ο μισθωτής, σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών, έχει πολύ μικρή έως μηδενική οικονομική ευθύνη.
Απαλλαγή Κλοπής (TP) -  Πρόκειται για προαιρετική κάλυψη η οποία, με ένα χαμηλό επιπλέον κόστος, δίνει την δυνατότητα στον μισθωτή να μειώσει την οικονομική του ευθύνη σε περίπτωση κλοπής.   
Προσωπική Κάλυψη (ΡΑΙ) -  Πρόκειται για προαιρετική κάλυψη η οποία, με ένα χαμηλό επιπλέον κόστος, εξασφαλίζει, μέχρι ένα ποσό, τον οδηγό και τους επιβάτες για  σωματικές βλάβες που θα συμβούν κατά την διάρκεια της ενοικίασης. 

Μπορεί ο μισθωτής να αρνηθεί τις προτεινόμενες επιπλέον καλύψεις;
Ναι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα είναι περισσότερο εκτεθειμένος σε περίπτωση ζημιάς. Έτσι, για παράδειγμα, αν αρνηθεί την ασφάλιση Ιδίων Ζημιών (CDW), θα είναι υπεύθυνος τόσο για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών όσο και για τα έξοδα μεταφοράς του αυτοκινήτου στο συνεργείο, αποθετικές ζημιές κλπ. 

Πως γίνεται η χρέωση των ζημιών ;
Για να αποφεύγονται στα λάθη στην χρέωση ζημιών οι Εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:
Α. Πριν την έναρξη της μίσθωσης τα αυτοκίνητα ελέγχονται για ζημιές. Τυχόν ζημιές καταγράφονται και σημειώνονται στο ανάλογο σχεδιάγραμμα. Ο πελάτης ενημερώνεται για τις διαθέσιμες καλύψεις καθώς και για την ευθύνη του σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς στο αυτοκίνητο. Στην συνέχεια καλείται να υπογράψει το Μισθωτήριο Συμβόλαιο.  
Β. Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου δεν γίνεται καμία χρέωση αν δεν ελεγχθεί πρώτα το αυτοκίνητο. Αν υπάρχουν νέες ζημιές γίνονται χρεώσεις ανάλογα με το αν ο πελάτης είχε δεχθεί ή όχι τις επιπλέον καλύψεις ως εξής:
  • Αν δεν είχε δεχθεί επιπλέον καλύψεις χρεώνεται όχι μόνο για τα έξοδα για την επισκευή των ζημιών αλλά και για όλα τα έξοδα που θα προκύψουν και που σχετίζονται με το ατύχημα (π.χ. μεταφορά του αυτοκινήτου, αποθετικές ζημιές κ.α.)
  • Αν είχε δεχθεί Απαλλαγή Ιδίων Ζημιών (CDW) χρεώνεται μέχρι του ποσού της απαλλαγής.
  • Αν είχε δεχθεί Πλήρη Απαλλαγή Ιδίων Ζημιών (SCDW) δεν θα πρέπει να χρεωθεί κανένα ποσό εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Υπάρχουν κάποιες ζημιές που δεν εξασφαλίζονται από καμία κάλυψη. Τέτοιες ζημιές είναι αυτές που προκαλούνται αποκλειστικά στο κάτω μέρος των αυτοκινήτων, στα ελαστικά και στους τροχούς και οι οποίες δεν αποτελούν μέρος ενός γενικότερου ατυχήματος, ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση του αυτοκινήτου π.χ. οδήγηση σε ακατάλληλο δρόμο, ρυμούλκηση άλλου οχήματος, μεταφορά εκρηκτικών υλών, συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...