Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Ολοκληρώνουν την καταστροφή της Αν. Κρήτης με τα ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ !!!!

Πλαγιές Αθερινόλακκου μετά την εγκατάσταση του ηλιοθερμικού
 Οι αρμόδιοι στο ΥΠΕΝ τελικά αναγνωρίζουν ότι τα αιολικά και φωτοβολταϊκά δεν υποκαθιστούν τίποτα και μόνο προβλήματα προκαλούν, αλλά προσπαθούν να διορθώσουν το λάθος αυτό με ένα ακόμη μεγαλύτερο !!!

Ας το δούμε αναλυτικά

Στις 27/5/2016 Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Μιχάλης Βερροιόπουλος, σε χαιρετισμό στην ημερίδα του ΚΑΠΕ για τα Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά Συστήματα παραγωγής Ενέργειας, είπε μεταξύ των άλλων:

¨Το σημερινό σημαντικό μέγεθος εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ  στη χώρα και το ακόμα μεγαλύτερο το 2020 απαιτεί την παρουσία μεγάλης συμβατική ισχύς παραγωγής λόγω της μεταβλητότητας που παρουσιάζουν οι μη ελεγχόμενοι σταθμοί ΑΠΕ, όπως είναι τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά. ¨

Και ....
συμπλήρωσε

¨…Σημαντική λύση στο πρόβλημα αυτό συνιστά  η εγκατάσταση ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ που θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε συνεχή βάση με δυνατότητα ικανοποιητικής πρόβλεψης της παραγωγής τους, να αποθηκεύουν ενέργεια και να την αποδίδουν στο σύστημα όταν υπάρχει ανάγκη ισχύος ή ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής ενέργειας του συστήματος (ΜΔΝ ή Σύστημα). Μία εκ των ενδεικνυόμενων λύσεων είναι η εγκατάσταση ηλιοθερμικών σταθμών.

…..Στην Ελλάδα έχει χορηγηθεί ένας σημαντικός αριθμός αδειών παραγωγής ενώ ήδη 2 εξ αυτών, συνολικής ισχύος 120 MW, στη νήσο Κρήτη, βρίσκονται σε ώριμο σχετικά στάδιο υλοποίησης. Οι σταθμοί αυτοί θα ενισχύσουν την επάρκεια ισχύος του συστήματος και θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ και μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. Επιπλέον, ειδικά για την Κρήτη, τα έργα αυτά κρίνονται αναγκαία εάν αναλογιστεί κανείς ότι ήδη από το 2019, λόγω της ανάγκης περιορισμού των εκπεμπόμενων ρύπων, αρκετές θερμικές μονάδες του νησιού θα πρέπει να περιορίσουν σημαντικά τη λειτουργία τους…¨

Έρμη Αν. Κρήτη…
Τα δύο ηλιοθερμικά, που αναφέρει ο Γραμματέας ότι βρίσκονται σε … ώριμο σχετικά στάδιο υλοποίησης,  είναι στην Επαρχία Σητείας. Το ένα στις πλαγιές του Αθερινόλακκου και το άλλο στην καρδιά του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ !!!!

Για τις επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών των ηλιοθερμικών σταθμών, διαβάστε τις προηγούμενες αναρτήσεις μας:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...