Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Ποιος κυβερνά αυτό το τόπο??

Στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (ΕΔΩ) διαβάσαμε άρθρο με τίτλο ¨Το colpo grosso που «φέσωσε» ΔΕΗ και Δημόσιο. Εισέπραξαν 120 εκατ. € από το χαράτσι στα ακίνητα και τα έστειλαν στην Ελβετία¨ και εξηγεί πώς Energa και Hellas Power «άλλαξαν τα φώτα» στο κράτος στέλνοντας τα χρήματα που εισέπρατταν από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελβετία.
Πριν λίγο καιρό είχαμε εντοπίσει κάποιες αποφάσεις, σχετικές με το θέμα και οι οποίες μας είχαν δημιουργήσει πολλές απορίες και ερωτηματικά.
Συγκεκριμένα:
1: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1419/2011
Για  τη  χορήγηση  Άδειας  Προµήθειας  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  στην  εταιρεία «ENERGA ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της στις 23 Νοεµβρίου 2011
                                   …………………………….
Σκέφτηκε ως εξής :
Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου η Αιτούσα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν.4001/2011, έχει συσταθεί µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας και µε
µετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ.
Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η Αιτούσα διαθέτει οργανωτική και διοικητική δοµή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας της εµπορίας.
Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η Αιτούσα έχει την απαραίτητη χρηµατοοικονοµική ευρωστία και φερεγγυότητα
…………………………………………………….

2: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συµβουλίου......

του Ν.Π.Δ.Δ. << ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >>.
 Αριθ. Αποφ.: 14 /2011. 
ΘΕΜΑ  5ο:<<Καταβολή χρηµατικού  ποσού για την πληρωµή δαπάνης ηλεκτρικού ρεύµατος >>.
Εισηγούµενος το θέµα ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο Διευθυντής του 14 ου  Δηµοτικού Σχολείου, κος ……………, κατέβαλε το ποσό των
564,87 €, για την πληρωµή λογαριασµού ρεύµατος του σχολείου  στην εταιρεία ENERGA στις 20-09-2011, επειδή η εν λόγω εταιρεία είχε διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στο Σχολείο λόγω  µη εξόφλησης ληξιπρόθεσµου λογαριασµού  και η νέα Σχολική  Επιτροπή Μονάδων Π.Ε δεν είχε ακόµη Α.Φ.Μ. και δεν µπορούσε να πραγµατοποιήσει καµία δαπάνη.  

3: Και λίγο πριν τη διακοπή του ρεύματος στο Δημοτικό σχολείο (…ευτυχώς δεν είχε πιάσει ακόμη το κρύο) η εταιρεία ENERGA είχε επιχορηγηθεί με 5.446.800 ευρώ για εγκατάσταση φωτοβολταικών.
Με την Αρ.Πρωτ. 26977 απόφαση του  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ στις 20–6-2011 και με ΘΕΜΑ : “Υπαγωγή της επιχείρησης «ENERGA - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» µε δ.τ. «ENERGA A.E.» στις διατάξεις του Ν.3299/04, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο της επιχορήγησης.¨
Αποφασίζεται ότι:
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40,00% επί του κόστους της επιχορηγούµενης επένδυσης,  δηλαδή  ποσό  επιχορήγησης  πέντε  εκατοµµυρίων  τετρακοσίων  σαράντα  έξι χιλιάδων οκτακοσίων (5.446.800,00) ευρώ.
 
Χρήζουν επίσης μελέτης αποφάσεις της ΡΑΕ, που αφορούν σε διαμάχες μεταξύ ENERGA και ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΗ (π.χ 1623/2011, 1598/2011 κλπ)

       Τελικά ποιος θα μας απαντήσει στο ερώτημα του τίτλου??


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ENERGA - HELLAS POWER
«Υποπτη» η απόφαση των αρχών
Στην εξυπηρέτηση αντίπαλων επιχειρηματικών συμφερόντων αποδίδουν, επί της ουσίας, την απόφαση για αφαίρεση της άδειας αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας οι εταιρείες ENERGA και HELLAS POWER. Δηλώνουν ότι θα κινηθούν δικαστικά εναντίον της απόφασης, καθώς και ότι συνεχίζουν τη λειτουργία τους. Πάντως, αποκαλύπτουν ότι η εξαγορά τους από τη ρωσοαραβική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων «Worldwide», κάτι για το οποίο εγκαλούνται, ήταν μια επιχειρηματική κίνηση που αποσκοπούσε στην εξαγορά λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, όταν θα ξεκινούσε η σχετική διαδικασία, με στόχο να «γιγαντωθούν» απειλώντας τη ΔΕΗ.

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=6670854&publDate=2/2/2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...