Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος … ¨βρήκαν¨ ξανά τα ρέματα στο Γραμματικό??


Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ειδικός ή να έχει επισκεφθεί την περιοχή για να διαπιστώσει την ύπαρξη ρεμάτων στο χώρο που κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ Γραμματικού, μια περιήγηση με το Google Earth είναι αρκετή!!!!

Όπως διαβάσαμε (ΕΔΩ) οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σε δεύτερο πόρισμα παραδέχονται την ύπαρξη των ρεμάτων, τα οποία είχαν αγνοηθεί στην ΜΠΕ και επισημαίνουν τους κινδύνους ρύπανσης των υπογείων υδάτων και προτείνουν νέες μελέτες
Συγκεκριμένα:
¨Με μελέτες που «συντάχθηκαν στο πόδι», φαίνεται, ότι χωροθετήθηκε ο ΧΥΤΑ, στο Γραμματικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, επισημαίνουν, στο πόρισμά τους (που υπερβαίνει τις σαράντα σελίδες), σοβαρές αστοχίες και τονίζουν την αναγκαιότητα συμπληρωματικών μελετών και έργων, προκειμένου να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι που εγκυμονούνται για την ευρύτερη (και όχι μόνον), περιοχή.

Μεταξύ άλλων, αναφέρονται σε δύο ρέματα (με πολλαπλούς κλάδους), που διέρχονται από τον ΧΥΤΑ και τα οποία (ρέματα) δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την σύνταξη των σχετικών μελετών, σε διερχόμενα σεισμικά ρήγματα (που, επίσης, δεν ελήφθησαν υπόψη), ενώ κόλαφο γι΄ αυτούς που αδειοδότησαν το έργο, αποτελούν και τα όσα επισημαίνουν, σχετικά με την ορθότητα και πληρότητα των γενικότερων μελετών….¨.


Σε προηγούμενη ανάρτηση (ΕΔΩ) είχαμε γράψει ότι:
¨Από μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο προκύπτει ότι μετά από σχετικές καταγγελίες φορέων και κατοίκων της περιοχής, παρενέβησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πραγματοποιώντας δύο αυτοψίες 21.10.2010 και 04.02.2011.
Στο με α.π 492/28.02.2011 έγγραφο της ΕΥΕΠ, προς την ΔΕΚΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  περιγράφονται οι βασικές διαπιστώσεις των Επιθεωρητών, σε συνέχεια των από 21.10.2010 και 04.02.2011 αυτοψιών τους, στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού, ως παρακάτω:
………………………………………….
- ύπαρξη δύο ρεμάτων, που διέρχονται μέσα από το χώρο του ΧΥΤΑ, τα οποία μετά την συνένωσή τους, καταλήγουν στο Ν. Ευβοϊκό Κόλπο, πλησίον των παραλιών του Μικρού και Μεγάλου Σεσίου
……………………………………………………..¨.

Και σε άλλο σημείο:
¨Με βάση και το έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011, ο Δήμος Μαραθώνα προσέφυγε σε ασφαλιστικά μέτρα.
Στη διάρκεια της διαδικασίας και όπως αποδίδεται σε φορείς της περιοχής ειπώθηκε ότι ¨..με έκπληξη διαπιστώσαμε τη παρουσία  εγγράφου, με ημερομηνία 14/04/2011, δηλαδή την αμέσως προηγούμενη ημέρα της διαδικασίας, που αποδόθηκε στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, στο οποίο – ούτε λίγο, ούτε πολύ- αναγράφονταν ότι
« δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ρεμάτων στον χώρο»..¨


Σημειώνεται επίσης.....

ότι στις 13/1/2012 το Συμβούλιο της Επικρατείας άναψε το «πράσινο φως» για τη συνέχιση κατασκευής ΧΥΤΑ στις θέσεις «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού και «Βραγόνι» Κερατέας.

Μια πρώτη παρατήρηση και θα επανέλθουμε αφού διαβάσουμε το νέο πόρισμα!

 Τα ρέματα δεν κρύβονται και δεν εμφανίζονται με το κατά πώς φυσά ο αέρας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...