Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Τι συμβαίνει με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης?

 Όπως διαβάσαμε και ακούσαμε χθες στην έντυπη και ηλεκτρονική ειδησεογραφία, ο Υπουργός ΠΕΚΑ κος Παπακωνσταντίνου σε απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κου Χατζηδάκη, είπε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξετάζει την  αναστολή εφαρμογής του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε μισθώσεις.
  «Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξετάζει το θέμα της περαιτέρω παράτασης μη εφαρμογής του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε μισθώσεις όχι μόνον από πλευράς οικονομικής συγκυρίας, αλλά και από πλευράς των κοινοτικών μας υποχρεώσεων για ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής της χώρας» αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργού Περιβάλλοντος.

Σήμερα 12/1/2012 με αρ. πρωτ οικ. 382, που υπογράφει η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδόθηκε νέα εγκύκλιος (αρχική φωτο), που αναφέρει ότι:

….¨Συνεπώς,  από  τις  09.01.2012  οι  αρµόδιες  Δ.Ο.Υ.  δεν  θα  παραλαµβάνουν  νέα  µισθωτήρια  προς θεώρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και εάν δεν προσκοµίζεται το  πρωτότυπο  ή  γνήσιο  αντίγραφο  του  ΠΕΑ  για  επίδειξη  στη  Δ.Ο.Υ.,  ανεξάρτητα  από  την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης.¨…..

Δηλαδή δεν προβλέπεται καμιά αναστολή στην εφαρμογή του πιστοποιητικού!
Τελικά τι θα ισχύσει για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης?
Ζητούνται επειγόντως απαντήσεις από κάθε αρμόδιο.

Σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...