Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012

ΚΟΡΩΝΕΙΑ: Νέα χρηματοδότηση του προγράμματος αποκατάστασης με 19.769.115,46 Ευρώ.

           Ο χορός των εκατομμυρίων καλά κρατεί!
 Κάποιος, κάπου, κάποτε, δεν πρέπει να κάνει και  ένα απολογισμό?
Με την απόφαση Α.Π.: 175049 /23-12-2011 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το πρόγραμμα αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας με το ποσό των 19.769.115,46 Ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό που έχει διάρκεια μέχρι το 2015, περιλαμβάνει:
Έργα δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων.Τα έργα που προβλέπονται περιλαμβάνουν διαμόρφωση υγροτόπου στα δυτικά της λίμνης, δημιουργία υδατοσυλλογών με ελεύθερη επιφάνεια νερού, δημιουργία βαθέων ενδιαιτημάτων με βυθοκόρηση είτε με συμβατικού τύπου εκσκαφή και φυτεύσεις.
Έργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομης λειτουργίας ενωτικής τάφρου. Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν εργασίες διάνοιξης και διευθέτησης της ενωτικής τάφρου των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, καθώς και της διαχείρισης των υδάτων των χειμάρρων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων στην περιοχή της συμβολής τους με την ενωτική τάφρο για την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης Κορώνειας.
Έργα λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης. Στις λιμνοδεξαμενές ωρίμανσης θα μεταφέρονται τα προεπεξεργασμένα υγρά απόβλητα των βιομηχανικών μονάδων και τα επεξεργασμένα αστικά λύματα της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Λαγκαδά. Η μεταφορά των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των βιομηχανικών μονάδων θα γίνεται μέσω υφιστάμενου αγωγού και των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Λαγκαδά μέσω προτεινόμενου αγωγού. Το προτεινόμενο σύστημα των λιμνοδεξαμενών περιλαμβάνει δύο δεξαμενές ανάμιξης και δύο καθίζησης. Για την διάθεση των εκροών από τις λιμνοδεξαμενές στην προκείμενη τάφρο Καβαλαρίου, προβλέπεται η κατασκευή αγωγού από τις λιμνοδεξαμενές ωρίμανσης έως το σημείο διάθεσης.
Τα υπόλοιπα υποέργα αφορούν προγράμματα παρακολούθησης, βάσεων δεδομένων, ευαισθητοποίησης και …. συμβούλων!!!!

Παρακολουθώντας την εξέλιξη των προγραμμάτων αποκατάστασης δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε τα παρακάτω:
1: Διαβάζοντας το πρακτικό με αρ. 87 του φορέα προκύπτει ότι για το έργο των βάσεων δεδομένων έχει προκύψει μια διάσταση απόψεων μεταξύ καθηγητών και επιστημονικών συνεργατών του φορέα, η οποία μάλιστα οδήγησε και
σε παραιτήσεις που τελικά δεν έγιναν αποδεκτές. Το έργο αυτό όμως έχει ενταχθεί στη νέα χρηματοδότηση.
Θα μπορούσε κάποιος στα πλαίσια της  ενημέρωσης του κοινού να μας πει τι συμβαίνει???

2: Οι περιβαλλοντικοί όροι για το βιολογικό καθαρισμό του Λαγκαδά, που εγκρίθηκαν πρόσφατα, δεν περιλαμβάνουν την διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων στις λιμνοδεξαμενές ωρίμανσης που προβλέπει το νέο πρόγραμμα.
Τι συνέβη από το Σεπτέμβριο μέχρι την έγκριση του για αυτές τις σημαντικές διαφοροποιήσεις. Δεν υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων της περιοχής?

Και κάτι τελευταίο που αφορά στη Δικαιοσύνη:
Παλαιότερα είχαμε διαβάσει ότι είχαν επιβληθεί πρόστιμα και είχαν παραπεμφθεί σε δίκη οι υπεύθυνοι πολλών δραστηριοτήτων της περιοχής για θέματα ρύπανσης.
Τι γίνεται έχει προχωρήσει η ποινική και διοικητική διαδικασία??? Εισπράχθηκαν τα πρόστιμα??

Ειλικρινά ευχόμαστε η νέα χρηματοδότηση του προγράμματος αποκατάστασης, να έχει θετικά αποτελέσματα στο οικοσύστημα της λίμνης και να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές της αρχικής φωτογραφίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...