Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013

Προσλήψεις 314 ατόμων στο ΥΠΕΚΑ!!!
Η κινητικότητα στο δημόσιο:
 Φύγε εσύ - Έλα εσύ!Την ώρα που διαβάζουμε και ακούμε για κινητικότητα, μετατάξεις και  διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, οι προσλήψεις συνεχίζονται κανονικά!!!

Με την αριθμ. 1474/2.1.2013 Κ.Υ.Α.   των Υπουργών κκ Στυλιανίδη, Μανιτάκη και Λιβιεράτου, αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού (συνολικά 314 άτομα δασολόγοι, δασοπόνοι, ειδ. δασικής προστασίας και δασεργάτες),  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνα και 3μηνα) για τη κάλυψη εποχικών αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Δασών για τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Το προσωπικό θα .....
απασχοληθεί στις παρακάτω περιγραφόμενες εποχικές ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών:
·       Για την διαχείριση Δημοσίων Δασών και Κρατικών Βιομηχανιών Ξύλου.
·       Για την κάλυψη των αναγκών που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των οκτώ (8) Ελεγχόμενων  Κυνηγετικών  Περιοχών, των τριών (3) Πεστροφογεννητικών Σταθμών και των δεκαέξι (16) Εκτροφείων της Χώρας μας.
·       Για την κάλυψη αναγκών των δέκα (10) Εθνικών Δρυμών της χώρας.
·       Για  την υποστήριξη των Δασικών Υπηρεσιών στην διαδικασία  ελέγχου και πιστοποίησης δασικών χαρτών, στις εργασίες  ανάρτησης και κύρωσης όλων των προσωρινών δασικών   χαρτών και την υποστήριξη της εσωτερικής υποδομής της.
·       Για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων με την αξιοποίηση των  μηχανημάτων που διαθέτουν ορισμένες δασικές υπηρεσίες.
·       Για την διοικητική υποστήριξη των Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δασοτεχνικών έργων.

Το προβλεπόμενο κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται σε 2.850.000,00  ΕΥΡΩ.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν αναφέρεται πουθενά η διαδικασία πρόσληψης, ο χρόνος και άλλες ουσιαστικές λεπτομέρειες.
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι ας ζητήσουν λεπτομέρειες από τις αρμόδιες αρχές που εξέδωσαν την απόφαση.

Παρατήρηση: Ας καθορίσουν τουλάχιστον κανόνες στην είσοδο των δημόσιων κτηρίων για την τήρηση της τάξης, ώστε να  αποφεύγεται ο συνωστισμός και οι ...συγκρούσεις, από αυτούς που εισέρχονται και από αυτούς που εξέρχονται!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...