Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Άρχισαν οι αλλαγές προϊσταμένων και διοικήσεων στους ¨πράσινους¨ φορείς του δημοσίου, αλλά…

ΑΡΓΗΣΑΤΕ !!!

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ κου Σ. Καλαφάτη ξεκίνησαν κάποιες αλλαγές σε φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο.
1: Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
Με την αρ. πρωτ 11691/22-2-2013 απόφαση ορίζεται νέο διοικητικό συμβούλιο.
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνει ο κος Βασίλειος Κωστόπουλος, μετεωρολόγος στο επάγγελμα.
Ευχόμαστε να φυσήξει ούριος άνεμος …
Να θυμίσουμε ότι το ΕΚΒΑΑ προέκυψε πριν λίγους μήνες από την συγχώνευση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών (ΙΓΜΕ) και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).

Ολόκληρη η....
απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΑΔΑ: ΒΕΔΙ0-Ι0Ι

2: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ)
Είναι αυτό που μοιράζει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα οποία αφορούν στο περιβάλλον.
Έχουμε γράψει σε πολλές αναρτήσεις για τα … αναπτυξιακά προγράμματα όπως οι ¨πράσινες¨ ταράτσες, τα φωτοβολταϊκά στις στάσεις αστικών λεωφορείων, τα κοινόχρηστα ποδήλατα, τις ΜΕΛΕΤΕΣ(!!!!), ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ(!!!), κλπ.

Η απόφαση με αρ. πρωτ οικ.14002/1-3-2013 αναγράφει:
¨Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Αίρουµε την αναφερόµενη στο σκεπτικό (5) απόφαση απόσπασης του ……….. του κλάδου ΠΕ Ειδικού Προσωπικού από την Γενική Γραµµατεία  Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων  στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», από ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας.
Η  µε  αριθµ. πρωτ. 52353/11.10.2010  απόφαση που αφορά  ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένου της Ειδικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον ανωτέρω υπάλληλο παύει να ισχύει    

Επίσης, με όμοια απόφαση αίρεται η απόσπαση και του αναπληρωτή προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας.

Ολόκληρη η απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΑΔΑ: ΒΕΔ00-733

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...