Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

Των ¨πράσινων¨ φορέων …τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν


Θέλουν να χρεώσουν στο δημόσιο το κόστος για νομική κάλυψη, μελών διοικητικών συμβουλίων δημόσιων φορέων,  όταν κατηγορούνται για ποινικά ή άλλα αδικήματα!!!

Διαβάσατε πιστεύω σχετικά με την παρέμβαση του εισαγγελέα λόγω των  ¨εξόδων¨ των ανεξάρτητων αρχών!!
Να θυμίσουμε την είδηση:
 ¨Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν τα στοιχεία πορίσματος του Γενικού Λογιστηρίου σύμφωνα με το οποίο στις Ανεξάρτητες Αρχές γίνεται «πάρτι». Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Π. Φάκου διέταξε έρευνα με αφορμή δημοσίευμα του «Βήματος» και ζητά να διερευνηθούν οι καταγγελίες που φέρουν το υπουργείο Οικονομικών να ελέγχει παράνομες καταβολές ποσών σε μέλη Ανεξάρτητων Αρχών, να διαπιστωθεί η βασιμότητά τους και να εντοπιστεί αν προκύπτει η διάπραξη αδικημάτων. Η εισαγγελική έρευνα θα ξεκινήσει με την καταγγελλόμενη Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα επεκταθεί και σε άλλες Αρχές.¨

Φαίνεται την εξέλιξη αυτή την είχαν …προβλέψει και άλλοι δημόσιοι φορείς γι αυτό το λόγο εσπευσμένα αποφασίζουν για τη νομική κάλυψη μελών Διοικητικών Συμβουλίων, που θα χρειασθεί σε περιπτώσεις άσκησης διώξεων !!! 

Διαβάστε μια απόφαση ενός δημόσιου φορέα, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και.....
θα καταλάβετε!!

¨ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την κάλυψη από τον Ε.Ο.ΑΝ. των δικαστικών εξόδων των εκάστοτε μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. και των στελεχών του Ε.Ο.ΑΝ. για κάθε δίκη ή δικαστική ενέργεια που θα προκύψει στο μέλλον ή έχει ήδη προκύψει σε βάρος τους αυτεπάγγελτα ή εξαιτίας μηνύσεως ή αγωγής τρίτου εναντίον τους εφόσον προκλήθηκε εξ αφορμής της άσκησης των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. ή ως στελεχών του Ε.Ο.ΑΝ. και είχε ή έχει άμεση σχέση με τα καθήκοντά τους αυτά, εκτός αν αφορά αδίκημα σε βάρος του Ε.Ο.ΑΝ. και του δημοσίου συμφέροντος.
Ήτοι ο Ε.Ο.ΑΝ. θα υποχρεούται έναντι των ανωτέρω να τους καταβάλει υπό τις ως άνω προϋποθέσεις τις σχετικές δικαστικές δαπάνες: (α) προκειμένου για αστικές υποθέσεις μέχρι του ποσού της κατώτατης δικηγορικής αμοιβής ή του ποσού αναφοράς που θα ορίζει κάθε φορά ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος προσαυξημένου κατά το ήμισυ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., (β) προκειμένου για ποινικές υποθέσεις μέχρι του τριπλασίου της κατώτατης δικηγορικής αμοιβής ή του ποσού αναφοράς που θα ορίζει κάθε φορά ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε δίκη ή διαδικαστική ενέργεια.
Η απόφαση αυτή είναι άμεσα εκτελεστή και αναρτητέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.¨

Η απορία:
Οι φορείς αυτοί εποπτεύονται από Υπουργεία, τα οποία έχουν νομικές υπηρεσίες. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να αποταθούν αλλού για νομική κάλυψη και το βασικότερο γιατί θα πρέπει να τη χρεώσουν στο δημόσιο ???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...