Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

ΔΙΑΦΘΟΡΑ: Βρέθηκε η λύση με την καθιέρωση ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ !!!

Το πρόβλημα είναι ποιούς, πώς και τί θα συντονίσει!!!!

Ίσως να το έχετε διαβάσει ότι η κυβέρνηση έχει θέση σε διαβούλευση από 21 Μαρτίου 2013 μέχρι 1 Απριλίου 2013 σχέδιο νόμου για την δημιουργία ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Δηλαδή αυτό έλειπε για τη λύση του μεγάλου προβλήματος της διαφθοράς?? Δυστυχώς, άλλη μια αρχή χωρίς νόημα, στόχο, ουσιαστικές αρμοδιότητες, κλπ.
Και
Θα το εξηγήσουμε αμέσως.
Στη χώρα μας για ψήλου πήδημα οι κυβερνώντες έφτιαχναν ένα σώμα επιθεώρησης και μια ανεξάρτητη αρχή με βασική αιτιολογία κάθε φορά την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Τώρα φυσικά πήξαμε στους επιθεωρητές Κλουζώ με ελάχιστα αποτελέσματα στην πάταξη του φαινομένου, αλλά με σοβαρές οικονομικές και όχι μόνο επιπτώσεις και παρενέργειες.
Αντί λοιπόν να αξιολογήσουν αυτές τις ευρωβόρες αρχές και να βάλουν μια τάξη, με πλήρη διάλυση και επαναδημιουργία μόνο όσων πραγματικά χρειάζονται και έχουν να επιδείξουν έργο, αποφάσισαν να φτιάξουν ένα συντονιστή.
Αξιωματούχοι!!! Τα ....
διαλυμένα δεν συντονίζονται!!!

Φίλοι αναγνώστες,
Ας μην το ξεχνάμε η μια από τις βασικές αιτίες της διαφθοράς είναι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και οι κάθε είδους ρυθμίσεις, με τα παράθυρα και τις πόρτες που ανοίγουν, διευκολύνοντας στην ουσία κάθε είδους ¨συναλλαγή¨.
Η πρότασή μας εκτός από τη ριζική αναδιοργάνωση των σωμάτων επιθεώρησης και ανεξάρτητων αρχών είναι η σύσταση μια επιτροπής για τον έλεγχο όλων των νομοθετημάτων - ρυθμίσεων (όπως γίνεται τώρα με τις υποχρεωτικές εκτιμήσεις του κόστους των ρυθμίσεων από το Γενικό Λογιστήριο) ώστε να κλείνουν εκ των προτέρων όλες τις ασάφειες, πόρτες και παράθυρα,  που αποτελούν το βασικότερο αίτιο διαφθοράς.
Μετά από αυτές τις παρεμβάσεις θα μπορούσε να εξετασθεί και η αναβάθμιση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε Εθνικό Συντονιστή.

Το σχέδιο νόμου αυτό προβλέπει:
Δημιουργία θέσης Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, (Εθνικός Συντονιστής), ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αποστολή του Εθνικού Συντονιστή είναι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό), η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής αυτής καθώς και ο συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής.
Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του από α) την Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και β) το Συμβουλευτικό Σώμα.
Επίσης,
Για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ευρύτερης αποδοχής που διορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού για πενταετή θητεία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Απαλλαγή από τα καθήκοντά του επιτρέπεται για ανεπάρκεια άσκησης των καθηκόντων του για οποιοδήποτε λόγο ή για αδυναμία άσκησής τους λόγω νόσου, με απόφαση του Πρωθυπουργού. Αντί διορισμού επιτρέπεται η κάλυψη της θέσης με ανάθεση καθηκόντων σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό, ο οποίος επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης αυτής είτε αυτές της οργανικής του θέσης. Ανανέωση της θητείας του Εθνικού Συντονιστή επιτρέπεται μια μόνο φορά.

Διατυπώστε τις απόψεις σας στο opengov μέχρι την Δευτέρα 1/4/2013.

Ευτυχώς τουλάχιστον που δεν επιβαρύνει πολύ τον κρατικό προϋπολογισμό γιατί προβλέπεται στελέχωση μόνο με 6 υπάλληλους και αυτοί με απόσπαση ή με μετάταξη!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...