Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΖΕΟΛΙΘΟΣ: ΥΠΕΚΑ VS Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Η κόντρα μεταξύ ΥΠΕΚΑ και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για την εξόρυξη του ζεόλιθου σε έκταση  161 στρεμμάτων στην περιοχή «Παλαιοχώραφο» Πετρωτών του ∆ήµου Ορεστιάδας (πρώην Τριγώνου) νοµού Έβρου, συνεχίζεται!!!

Τελευταία εξέλιξη:
Με απόφαση του Υφυπουργού κου Α. Παπαγεωργίου στις 16/9/2013 ακυρώνει ξανά την από 17/6/2013 απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Ένα μικρό ιστορικό:
-      24/3/2011: Εγκρίνεται με Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης η απευθείας µίσθωση στην εταιρεία «Ν. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε. - GEO-VET» της επίµαχης δηµόσιας λατοµικής έκτασης.

-      14/6/2011: Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,  Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής ακυρώνεται ως παράνοµη  η παραπάνω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την απευθείας µίσθωση του λατοµείου ζεολίθου.

-      14/3/2013: Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία  καταγγέλθηκε η σύµβαση µίσθωσης της ....
δηµόσιας λατοµικής έκτασης ζεολίθου.

-      17/6/2013: Με Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ανακλήθηκε η παραπάνω απόφαση του ιδίου στις 14-3-2013. Το σκεπτικό της ανάκλησης στηρίχθηκε σε απόφαση του Αντιεισαγγελέα Εφετών Θράκης και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας οι οποίοι κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου έκριναν ότι : «…Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα πως δε συνάδουν καθόλου η επίμονη στάση του ΥΠΕΚΑ με συνεχείς οχλήσεις προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για δημόσιο διαγωνισμό, με τα επίσημα αποτελέσματα του ΙΓΜΕ βάση των οποίων πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός..¨

-      16/9/2013: Με απόφαση του υφυπουργού ΠΕΚΑ ακυρώνεται, για τους λόγους νοµιµότητας η από 17-6-2013  απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Το σκεπτικό της ακύρωσης ό,τι η απόφαση του Αντιεισαγγελέα Εφετών Θράκης και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας αφορά στην διερεύνηση ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών συγκεκριµένων προσώπων και δεν µπορούν να επηρεάσουν το τεκµήριο της νοµιµότητας της ως άνω απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ ούτε τη  συνταγµατικά κατοχυρωµένη δικαιοδοσία των ∆ιοικητικών  ∆ικαστηρίων, στην κρίση των οποίων έχει αχθεί η νοµιµότητα της εν λόγω απόφασης.

Με βάση τα παραπάνω, πώς να μην συμφωνήσουμε με την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ όταν έγραφε:

¨Οσμή σκανδάλου από τον άοσμο ζεόλιθο του Έβρου. Επί υπουργίας Γιώργου Παπακωνσταντίνου στο ΥΠΕΚΑ, σταμάτησε επένδυση εξόρυξης ζεόλιθου από ελληνική εταιρεία στα Πετρωτά του Έβρου, ύψους 40 εκατ. ευρώ.
Γ. Παπακωνσταντίνου και Γ. Μανιάτης δεν χορήγησαν την άδεια εξόρυξης Το ελληνικό Δημόσιο είναι μέτοχος στη συγκεκριμένη εταιρεία με ποσοστό 8% και χάνει εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα από το τζίρο, άμεσους και έμμεσους φόρους.
Την ίδια στιγμή η Ελλάδα εισάγει ακριβότερα χαμηλότερης ποιότητας ζεόλιθο από τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Στο Κίρτζαλι της Βουλγαρίας, 10 χλμ. βόρεια των Πετρωτών, το κοίτασμα του ζεόλιθου εκμεταλλεύεται η ελληνική εταιρεία S&Β, του Οδυσσέα Κυριακόπουλου, η οποία και ωφελείται από το ότι δεν προχωρά η επένδυση στα Πετρωτά. Μέλος του Δ.Σ. της S&Β είναι η Ελένη Παπακωνσταντίνου, εξαδέλφη του πρώην υπουργού, του τσάρου της Οικονομίας και υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Παπακωνσταντίνου, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.¨.

Ακολούθησαν διαψεύσεις από τους κ.κ Παπακωνσταντίνου και Μανιάτη με κοινό σημείο ότι :
« Ο ορυκτός πλούτος της χώρας αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού και κανένας δεν δικαιούται να τον εκμεταλλευτεί με απευθείας αναθέσεις. Η αξιοποίησή του θα γίνεται πάντα με διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς»

Να θυμίσουμε ότι υπήρξε και παρέμβαση του κου Πεπόνη, την εξέλιξη της οποίας δεν γνωρίζουμε.

Σχετική ανάρτησή μας ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...