Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Με ιδιωτικές εταιρίες ¨παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού¨ στελεχώνουν το δημόσιο!!!


Από τη μια βγάζουν σε διαθεσιμότητα δημόσιους υπαλλήλους, υποσχόμενοι ότι θα ξανα-τοποθετηθούν σε άλλη θέση στα πλαίσια της κινητικότητας, και από την άλλη μέσω ιδιωτικών εταιριών ¨παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού¨, τις κενές θέσεις τις διαθέτουν στον ιδιωτικό τομέα!!!
Και αυτό λέγεται εκσυγχρονισμός και αναδιοργάνωση  του δημόσιου τομέα !!!
Ο τίτλος που ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το …εμπνευσμένο πρόγραμμα είναι ¨ιδιωτικοποίηση δημοσίου¨.
Ούτε....
η Θάτσερ είχε κάνει κάτι παρόμοιο.

Δείτε την πιο πρόσφατη σχετική απόφαση σε οργανισμό του ΥΠΕΚΑ, στον ΕΟΑΝ, αρμόδιο φορέα για το άρρωστο σύστημα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

¨Αποφασίζεται
1.  Η ανάθεση του έργου «Διοικητική  και  Γραμματειακή Υποστήριξη του  Γραφείου του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΑΝ» στην εταιρία  παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού «Atlas Hr Μονοπρόσωπη ΕΠΕ– Όμιλος Adecco», με έδρα την Αθήνα, ………… αντί του ποσού των έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και τριάντα  οκτώ  λεπτών  (11.450,38  €)  πλέον  ΦΠΑ, βάσει του από 09/09/2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και  Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο η  ανωτέρω εταιρία κατατάσσεται πρώτη στο διαγωνισμό, ως η χαμηλότερη οικονομική προσφορά….¨

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Κάντε τους υπολογισμούς στο αναγραφόμενο κόστος (εργαζόμενος, εταιρία, ΦΠΑ, κλπ) και θα καταλάβετε ποιοί ωφελούνται από την διαθεσιμότητα….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...