Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Χριστουγεννιάτικος μποναμάς 594.523 ευρώ σε πράσινους οργανισμούς


Πολύ LARGE μας βρίσκω !!!

Πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως είναι οι συνδρομές της χώρας μας, για συμμετοχή σε διάφορους, διεθνείς και μη, οργανισμούς.

Σε κάποιους από αυτούς η συμμετοχή είναι επιβεβλημένη, σε άλλους όμως ΟΧΙ.

Είναι καιρός λοιπόν να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα .
Ένα μικρό δείγμα αυτών των ¨συνεισφορών¨ σε διεθνείς οργανισμούς, που …πασχίζουν να μας σώσουν από την κλιματική αλλαγή, μπορείτε να δείτε στην πρόσφατη κοινή απόφαση των υπουργών Κοτζιά, Σκουρλέτη και Χουλιαράκη, με ...
θέμα ¨ Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού για το έτος 2015¨.

¨ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την καταβολή εισφορών στους κατωτέρω Διεθνείς Περιβαλλοντικούς Οργανισμούς & Προγράμματα για το έτος 2015:
1. Στο Περιφερειακό Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών που αφορά την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση. UNEP / TRUST FUND FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERRANEAN SEA AGAINST POLLUTION................................………#183.561 Ευρώ
2. Στη «Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή», για τον τακτικό προϋπολογισμό της. UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC-Core Budget).................................................#95.704 Ευρώ
3. Στη «Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή», για το Πρωτόκολλο του Κυότο. UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - Kyoto Protocol: .…….………………..…………...………………………………..#58.577 Ευρώ
4. Στη «Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος», για το Πρωτόκολλο του Κυότο και ειδικά για τη χρήση του Διεθνούς Συστήματος Καταγραφής Συναλλαγών. UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - Kyoto
Protocol -ITL Fees: ………...………………………………....#29.000 Ευρώ
5. Στο ταμείο της Συμφωνίας για τη Διατήρηση των Κητωδών στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα και τη Συγκείμενη Ζώνη του Ατλαντικού (ACCOBAMS) / TRUST FUND FOR THE AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA………………………………………………………….….#54.632 Ευρώ
6. Στο ταμείο της Σύμβασης του Ελσίνκι για τις Διασυνοριακές Επιπτώσεις των Βιομηχανικών Ατυχημάτων / UNECE CONVENTION ON THE TRANSBOUNDARY EFFECTS OF INDUSTRIAL
ACCIDENTS ………….…………………..………….…#1.000 Ευρώ
7. Στη ΔιεθνήΈνωση για την Προστασία της Φύσης / IUCN - INTERNATIONAL UNION for the CONSERVATION OF NATURE……………………….……………….……….#187.000 Ελβ.Φράγκα

Οι δαπάνες των ανωτέρω εισφορών ανέρχονται στο ποσό των 594.523 Ευρώ, βάσει των τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών, και θα καλυφθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2015 του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, φορέας 31-110 / ΚΑΕ 2611 και 2612.¨

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...