Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

Στα λιμενικά έργα του ΟΛΠ θα ¨αξιοποιηθούν¨(!!!) οι σκουριές της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !!!

Τα πάντα είναι σκουριά !!!¨…Η “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” οφείλει να αποµακρύνει τα απόβλητα (κωδ.ΕΚΑ 10 02 02), που έχουν αποτεθεί στον παραλιακό, µη λειτουργούντα πλέον χώρο αποθήκευσης, προκειµένου αυτά να αξιοποιηθούν σε υπό κατασκευή λιµενικά έργα του ΟΛΠ Α.Ε., είτε εντός τσιµεντοκιβωτίων είτε ως υλικά επίχωσης, αναµεµιγµένα µε αδρανή υλικά. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες διαχείρισής τους και οι όροι και περιορισµοί για τη χρήση των αποβλήτων αυτών θα καθοριστούν κατά τη διαδικασία τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 104050/17.5.06 ΑΕΠΟ του ΟΛΠ Α.Ε., όπως ισχύει, βάσει της σχετικής µελέτης περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η υλοποίηση της προαναφερόµενης λύσης, τα εν λόγω απόβλητα να αξιοποιηθούν σε αντίστοιχα λιµενικά έργα, εφόσον η χρήση τους προβλέπεται στη σχετική ΑΕΠΟ του έργου.¨

Αυτό αναγράφει απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στις 26/11/2015, με την οποία τροποποιείται προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της προαναφερόμενης δραστηριότητας.
Δηλαδή, με τα βουνά από σκωρίες και άλλα απόβλητα, που όλοι …θαυμάζουμε όταν διασχίζουμε τον Ασπρόπυργο, θα  ...
κατασκευάζονται πλέον τα λιμενικά έργα.

Θυμίζουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) στον κωδικό 10 02, που αφορά σε απόβλητα από τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα, εκτός από την ανεπεξέργαστη σκωρία (10 02 02) περιλαμβάνει και κατηγορίες ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (10 02 07, 10 02 11, 10 02 13) !!!
Ποιος λοιπόν εγγυάται ότι η ονομαζόμενη ανεπεξέργαστη σκωρία δεν θα περιλαμβάνει και άλλα επικίνδυνα απόβλητα ???
Επιπλέον, ποιος ελεγκτικός μηχανισμός θα διασφαλίσει την τήρηση των προϋποθέσεων τη στιγμή μάλιστα που φρόντισαν από το 2010 και μετά να τους διαλύσουν πλήρως!!!

Οι ¨πατέντες¨ των αρμοδίων για διαχείριση των αποβλήτων επικίνδυνων και μη, χωρίς κόστος στους παραγωγούς, οι οποίες μάλιστα ενέχουν κινδύνους σοβαρών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συνεχίζονται !!!
Η προηγούμενη ¨πατέντα¨ αφορούσε στις τσιμεντοβιομηχανίες, όπως έχουμε αναπτύξει σε προηγούμενη ανάρτησή μας  (ΕΔΩ)

Πάλι καλά να λέτε αφού δεν μας είπαν ότι το υλικό αυτό μπορεί να ¨αξιοποιηθεί¨ για να πασπαλίζουμε τα μελομακάρονα εν όψη Χριστουγέννων …

Η απόφαση σε pdf ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...