Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

ΣΠΕΥΣΑΤΕ !!! Προσλαμβάνουν ¨ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ¨ με 26.445 ευρώ ετησίως !!!!

Ενώ στην κοινωνία γίνεται ¨της επί χρήμασι εκδιδομένης γυναικός το σιδηρούν κιγκλίδωμα¨, οι προσλήψεις με γενναιόδωρες παροχές στα ¨πράσινα¨ κάστρα, καλά κρατούν.

Σειρά στο πάρτι έχει το ¨ΠΡΑΣΙΝΟ¨ ΤΑΜΕΙΟ με ροζουλί - ¨αριστερό¨ περιτύλιγμα.

Η απόφαση του ταμείου έχει θέμα:  Έγκριση του Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Εμπειρογνωμόνων με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος LIFE με τίτλο ‘’Εstablishment and Operation of the Greek LIFE Task Force for the period 2014-2017’’ (Ίδρυση και Λειτουργία για την ελληνική Ομάδα Κρούσης για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017) και Έγκριση της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων.

Δημοσιεύθηκε στις 4/2/2016 και προβλέπει …
την πρόσληψη:

α) ενός (1) Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε ζητήματα προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας [Nature and Biodiversity Expert]
β) ενός (1) Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε ζητήματα περιβάλλοντος (βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων, προστασία ατμόσφαιρας, προστασία εδάφους, προστασία και διαχείριση υδάτων) [Environment Expert]
γ) ενός (1) Eμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα κλιματικής αλλαγής [Climate Change Expert]
δ) ενός (1) Εξωτερικού συνεργάτη με ειδίκευση σε ζητήματα διαχείρισης δεδομένων/GIS [Data Management Expert] και
ε) ενός (1) Εξωτερικού συνεργάτη με ειδίκευση σε ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης σε σχέση με το περιβάλλον [Environment Communication Expert],
οι οποίοι θα στελεχώσουν την ομάδα κρούσης (Task Force) για το Πρόγραμμα Life Capacity Building, η οποία θα λειτουργεί στο Πράσινο Ταμείο (δημιουργία γραφείου υποστήριξης).

Η ετήσια αμοιβή των εμπειρογνωμόνων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 21.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (4.945), ήτοι στο συνολικό ποσό των 26.445 €.

Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στις ιστοσελίδες του Πρασίνου Ταμείου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λήγει εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στα Γραφεία του Πρασίνου Ταμείου, θα γίνονται δεκτές στις εργάσιμες ώρες λειτουργίας του Ταμείου από 10.00 και μέχρι ώρα 15.00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου και σε περίπτωση αποστολής με courier η ημερομηνία παράδοσης. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας της υποψηφιότητας δεν εξετάζονται.

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Κι έλεγα να γινόμουν κομματικός ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ, αλλά τώρα δυστυχώς είναι αργά ….

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Θα εργάζονται μάλλον για ένα συνολικό πακέτο, το οποίο προβλέπει κάτι τέτοιο
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/documents/2014capacity_app_guide.pdf

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...