Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

ΑΣΩΠΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Στις 11/2/2011 δόθηκε στην δημοσιότητα ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

Θετικό, αν και με καθυστέρηση, το ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αρχικούς ελέγχους και δόθηκαν και στη δημοσιότητα οι σχετικές αναλύσεις, γι’ αυτό το σοβαρό θέμα.

Από τους πίνακες που δόθηκαν στη δημοσιότητα προκύπτουν κάποιες παρατηρήσεις – ερωτήματα:

1:  Για τα δείγματα από Οινόη, Αγ. Θωμά, Οινόφυτα αναφέρεται ότι η ημερομηνία δειγματοληψίας είναι η 15/10/2007 και η ανάλυση έγινε στις 3/2/2011.
Έχει γίνει κάποιο λάθος??? (δηλ. οι αναλύσεις έγιναν μετά από 3,5 έτη, από την ημερομηνία δειγματοληψίας??)
                
2: Πολλές από τις τιμές σε Κάδμιο, Μόλυβδο είναι πολύ κοντά στα όρια, πράγμα που σημαίνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να είναι σε εγρήγορση.
3: Ανιχνεύεται Αρσενικό
και Υδράργυρος σε λίγα δείγματα, αυτό επιτρέπεται??
4: Οι τιμές σε Νικέλιο και Χρώμιο φαίνονται υψηλές, παρά το ότι δεν έχουν καθορισθεί όρια. Έχουν συγκριθεί με το αποδεκτό όριο ημερήσιας πρόσληψης ,που μπορεί να καταναλώσει ο άνθρωπος??.
5: Υπάρχουν, σε λίγες περιπτώσεις, υπερβάσεις των ορίων για το Κάδμιο και το Μόλυβδο. Δόθηκαν οδηγίες στους αγρότες??. Έγινε παραπέρα διερεύνηση?

ΠΙΝΑΚΕΣ:

Σημειώνεται επίσης, ότι ο κανονισμός 1881/2006 προβλέπει αναλύσεις και έλεγχο και σε άλλες παραμέτρους όπως: Νιτρικά, Μυκοτοξίνες, Διοξίνες σε κτηνοτροφικά προϊόντα και Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες .
Το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να επεκτείνει τον έλεγχο και γι’ αυτές τις παραμέτρους.

Μόνο έτσι θα είναι ήσυχοι οι Αγρότες της περιοχής, αλλά περισσότερο οι Καταναλωτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...