Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΠΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

               
Η χώρα μας στις 16/2/2011 υπέγραψε τη θετική γνωμοδότηση για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: «Δίκτυο Διασύνδεσης (Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) Υψηλής Τάσης (150 kV) & Υποσταθμός (Υ/Σ)) των Δεξαμενών Αποθήκευσης Πετρελαίου του Αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, με το Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».
(ολόκληρο το κείμενο της γνωμοδότησης στο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/4%CE%91%CE%9B30-3 )

 Το timing έχει μεγάλη σημασία.

Σχετικά με το νέο γεφύρι της Άρτας, τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, η κατάσταση με βάση τα καθημερινά δημοσιεύματα παραμένει ρευστή.
 Οι συζητήσεις μεταφέρθηκαν στη Ρώμη όπου οι μέτοχοι του σχεδίου Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολης εξετάζουν τις δυνατότητες περαιτέρω ύπαρξης της εταιρείας – κατόχου του μελλοντικού πετρελαιαγωγού Trans-Balkan Pipeline.
Προηγήθηκαν δημοσιεύματα ότι η Ρωσία εγκαταλείπει τη συμμετοχή της στο σχέδιο κατασκευής του αγωγού. Ακολούθησε όμως διάψευση ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει.
 
Μακάρι να βρεθεί λύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...